Operátoři budou muset uchovávat detaily o komunikaci

Operátoři budou muset znovu povinně uchovávat údaje o tom, kdo, odkud, s kým a po jakou dobu komunikoval, a to půl roku zpětně. Počítá s tím novela zákona o elektronických komunikacích, kterou ve středu odsouhlasila vláda, potvrdil Mediafaxu zdroj obeznámený s jednáním kabinetu.

660

Navrhovaná úprava je rozdělena do pěti částí. Zákon o elektronických komunikacích novelizuje první z nich. Operátorům se má vrátit povinnost uchovávat a oprávněným orgánům poskytovat provozní a lokalizační údaje o elektronické komunikaci jejich zákazníků.

Data o provozu na síti jsou přitom zásadní například při prokazování počítačové kriminality. Údaje o poloze můžou pak posloužit během pátrání po majiteli mobilního telefonu, který je podezřelý z trestné činnosti. Operátoři budou muset nově ale také zavést přísnější technicko-organizační opatření k ochraně těchto citlivých informací.

Druhá část novelizuje ustanovení trestního řádu, které s elektronickou komunikací souvisí. Změna má zpřísnit podmínky pro získání povolení k zjištění provozních a lokalizačních údajů. Zavádí také povinnost zpětného informování operátorů, což funguje už například u odposlechů.

Bez zákonné úpravy by kriminalistům a dalším subjektům k 30. září letošního roku možnost požadovat takové údaje skončila. Původní ustanovení totiž Ústavní soud právě k tomuto datu ruší. Soudci měli za to, že podmínky pro získávání dat jsou definované jen obecně, proto se bude upravený paragraf vztahovat například jen na trestné činy se sazbou od tří let vězení výše.

Třetí a pátá část novely se týká zákonného vymezení pravomocí Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství. Norma doplňuje a zpřesňuje oprávnění zpravodajských služeb požadovat provozní a lokalizační údaje. Agenti by je měli nově dostávat za podmínek shodných s odposlechy.

Mezi pasáže věnované zpravodajským službám je vklíněná úprava zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Její součástí je přesnější vymezení účelu, pro který je Česká národní banka (ČNB) při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem oprávněná požadovat provozní a lokalizační údaje. Autoři normy tu promítají princip proporcionality a subsidiarity, které vyžadoval Ústavní soud. ČNB má nově navíc žádat o písemný souhlas k poskytnutí dat předsedu senátu pražského vrchního soudu.

Novelu připravilo ministerstvo vnitra, kterému asistovaly rezorty spravedlnosti a průmyslu a obchodu.

Po následném schválení parlamentem a prezidentském podpisu má úprava začít účinkovat od 1. října 2012.

Témata: operátoři

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky