Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Dojde k navýšení příspěvku pro pěstouny. Novelu schválila vláda

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda dnes schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinese zvýšení státního příspěvku na pěstounskou péči na 66 000 Kč a 72 000 Kč u pěstounů na přechodnou dobu. Novela také zjednoduší procesy spojené s náhradní péčí o děti, což urychlí a zefektivní celý systém.

„Děti jsou nejzranitelnější skupinou naší společnosti, a proto si ze strany státu zaslouží důslednou ochranu. Současný systém v oblasti zejména pěstounské péče je již nutné na základě praxe upravit a zásadně zjednodušit,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí také dojde k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 66 000 Kč za rok. U pěstounů na přechodnou dobu pak s ohledem na daleko vyšší náročnost práce a vyšší potřeby dětí, které jsou přijímány do této péče v akutní krizové situaci, na 72 000 Kč za rok,“ dodal ministr Jurečka. Současný systém zprostředkování náhradní rodinné péče je poměrně zdlouhavý a neflexibilní. Schválená novela navrhuje systematické a zpřesňující změny. Ty zahrnují zjednodušení posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči, úpravu postupů řízení a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů. Cílem je urychlit proces a zefektivnit ho, včetně stanovení lhůt pro řízení a zjednodušení pravidel pro absolvování příprav a psychologických posouzení. Tyto změny jsou v souladu s odbornými analýzami a mají řešit problémy s čekacími lhůtami a nesourodostí v jednotlivých krajích.

„Novela také navrhuje sjednocení institutů náhradní rodinné péče, konkrétně svěřenectví a nezprostředkované pěstounské péče. To zahrnuje shodná práva a povinnosti pro osoby pečující o děti ve svěřenectví a pěstouny, stejně jako nárok na podporu a příspěvky,“ uvedl ministr Jurečka. Tato změna odstraní nerovnosti mezi oběma formami péče a zajistí lepší péči pro děti. Zároveň bude zajištěna systematická podpora pro všechny náhradní pečovatele. To odstraní nejistotu ohledně preferované formy péče ze strany soudů. Navrhovaná úprava také zohledňuje fakt, že dětské domovy pro děti do 3 let věku již nemají v rámci stávající ústavní péče své místo. Budou proto ze systému odstraněny. „Počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku setrvale klesá. Nadále ale platí, že, v případě pobytových služeb pro malé děti chceme umožnit výjimky pro krizové situace nebo sourozenecké skupiny, a také zvýšit věkovou hranici pro tuto službu na 4 roky věku. Ruku v roce s tímto opatřením jde zvýšená podpora pěstounů a rodin, které se dostanou do problémů při péči o děti,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Témata:  Marián Jurečka (KDU-ČSL) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aktuálně se děje

9. července 2024 11:05

8. července 2024 10:28

České stavebnictví se propadá. Ničí ho přílišná byrokracie

„Stavět v České republice je drahé, zdlouhavé a administrativně náročné. To může odrazovat velké zahraniční investory i české domácnosti, aby se pouštěli do nových projektů. Navíc stavebnictví nadále zatěžují stále relativně vysoké úrokové sazby a nedostatek pracovních sil,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy