Důchodce čekají od 1. ledna změny. Kdo na tom vydělá?

Za rok 2015 bude pravděpodobně danit starobní důchod více penzistů, než tomu bylo v roce 2014. Od 1. ledna 2015 by měla vstoupit v účinnost novela zákona o daních z příjmu, která již byla schválena poslaneckou sněmovnou. Tato novela opětovně zavádí limit pro vlastní příjem ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu, pokud osoba současně pobírá starobní důchod. Při překročení zmíněného limitu dochází ke zdanění celého důchodu. Kteří penzisté si ale se zdaněním důchodu lámat hlavu nemusejí?

Ilustrační fotografie
reklama

Každoročně stoupá počet občanů, kteří mají i v penzi vlastní příjem. Pobírají tedy důchod a mzdu či příjem z podnikání nebo pronájmu současně. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení pro vlastní příjem. Výdělečně činní penzisté by však měli vědět, že od roku 2015 se opět vrací do hry limit pro vlastní příjmy a při jeho překročení se bude danit celý důchod. „Pokud navrhovaná novela zákona vstoupí v účinnost, tak penzisté, jejichž vlastní příjem ze zaměstnání a dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu překročí za rok 2015 v součtu 840 tisíc Kč a více, nebudou moci využít osvobození pro vyplácené důchody a budou danit celý důchod," vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Daňové povinnosti se následně vyřeší prostřednictvím daňového přiznání.

Důchody se daní výjimečně

Vyplácené důchody jsou osvobozeny od placení sociálního a zdravotního pojištění. Dani z příjmu fyzických osob podléhá pouze část důchodu nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2014 se tedy daní důchody nad částku 306 000 Kč (36 x 8 500 Kč). Měsíční důchod 25 500 Kč a více však pobírá velmi málo penzistů. Od ledna 2015 se minimální mzda zvýší na 9 200 Kč, proto budou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky 331 200 Kč (36 x 9 200 Kč). Penzisté pobírající pouze důchod nemají v naprosté většině žádné starosti se zdaněním svého důchodu, jiná situace však nastává u výdělečně činných důchodců s příjmy nad limit.

Slevu na poplatníka důchodci mají, někteří však budou danit celý důchod

V roce 2015 mají všichni výdělečně činní penzisté nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. Platí to jak pro zaměstnance, tak OSVČ. Současně však budou muset výdělečně činní penzisté při překročení limitu zdanit celý důchod, i když činí například jen 15 000 Kč měsíčně. Do limitu 840 000 Kč se započítává součet příjmů dle § 6 (zaměstnání) a dílčích základů daně dle § 7 (samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (pronájmu) zákona o dani z příjmu, přičemž se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň z příjmu vybírána srážkou. „Výdělečně činným důchodcům tedy v případě opětovného zavedení limitu stoupne pro rok 2015 zdanění. Pro rok 2014 platí přechodná ustanovení a žádný strop se nezkoumá," doplňuje Gabriela Ivanco. Výdělečně činní penzisté s příjmy nad strop za letošní rok nebudou v daňovém přiznání za rok 2014 podávaném v roce 2015 osvobozené důchody danit. Změny by se týkaly až daňového přiznání za rok 2015 podávaného v roce 2016. Původně mělo přechodné opatření platit i pro rok 2015, z důvodu zavedení slevy na poplatníka pro všechny (i starobní důchodce) však navrhovaná novela zákona ukončí platnost přechodného daňového ustanovení dříve.

Praktický příklad

Paní Nováková je od roku 2013 v řádném starobním důchodu. I v důchodu však paní Nováková vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Paní Nováková bude mít za rok 2014 i za rok 2015 stejný hrubý zisk (příjem − výdaje) ve výši 900 tisíc Kč. V roce 2014 činí měsíční starobní důchod paní Novákové 14 340 Kč. V roce 2015 bude mít paní Nováková měsíční starobní důchod 14 592 Kč. Všechny starobní důchody se od lednové splátky důchodu automaticky valorizují, proto bude starobní důchod paní Novákové v roce 2015 vyšší než v roce 2014. Pro zvýšení důchodu není potřeba činit žádné kroky. V přiložené tabulce máme vypočítanou daň z příjmu fyzických osob v roce 2014 a v roce 2015.

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července letošního roku může v daňovém přiznání za rok 2014 paní Nováková uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přestože pobírala k 1. lednu 2014 starobní důchod. Pro rok 2014 platí přechodná ustanovení č. 344/2013 (bod 8). Roční důchod paní Novákové ve výši 172 080 Kč (12 x 14 340 Kč) je osvobozen od daně z příjmu, i když základ daně ze samostatné výdělečné činnosti překročil 840 000 Kč.

Protože paní Nováková bude mít za rok 2015 dílčí základ ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 840 000 Kč, tak nebude možné uplatnit daňové osvobození u vyplacených důchodů. Paní Nováková bude danit celý důchod. Na dani z příjmu za rok 2015 zaplatí o 26 265 Kč více než za rok 2014.

Témata: důchody | daně
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky