Jak požádat o pozůstalostní důchod? Poradíme

Úmrtí životního partnera člověka zničí nejen psychicky, ale mnohdy mu zkomplikuje sociální situaci. Ocitne se na všechny platby sám. Jednou z cest, jak situaci zvládat, je získání pozůstalostního důchodu. Ovšem pozor, ne všichni na tento důchod mají nárok.

660
reklama

Hlavním předpokladem je, aby dotyční byli manželé. Vdovský nebo vdovecký důchod totiž nenáleží po druhovi nebo družce, a to ani v případě, že spolu dlouhodobě žili a mají spolu děti. Vždy ho dostane ten, komu manžel nebo manželka zemřel následkem pracovního úrazu.

Pokud se domníváte, že pozůstalostní důchod se vyplácí do konce vašeho života, jste na velkém omylu. Vdovský nebo vdovecký důchod náleží pozůstalému partnerovi jen po dobu jednoho roku od smrti jeho blízkého.

Pokud člověk chce pobírat tento důchod i nadále, musí si sám podat žádost u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a splnit některou z uvedených podmínek.

Musí buď:

• pečovat o nezaopatřené dítě
• pečovat o invalidní dítě
• pečovat o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
• je invalidní pro invaliditu třetího stupně
• dosáhnout věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

V praxi působí problémy především poslední podmínka, která není nikomu moc jasná. Pro názornost je zde příklad:

Paní Kateřině je 58 let, narodila se 27. února 1955. Vychovala dvě děti a ovdověla letos 4. září. Vdovský důchod jí bude náležet po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, tedy do 3. 9. 2014. Aby ho dostávala i nadále, musí si podat žádost na okresní správu sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že nepečuje o nezaopatřené děti, není invalidní ani nepečuje o invalidní dítě či dospělého nemohoucího, pro nárok na další výplatu vdovského důchodu bude rozhodující poslední podmínka. Což znamená:

Důchodový věk této ženy je 60 let a ona ho dosáhne 27. února 2015. Důchodový věk muže stejného data narození je 63 let a 4 měsíce. Když se od tohoto věku odečtou čtyři roky, dojdeme k výsledku 59 let a 4 měsíce. Tohoto věku dosáhne paní Kateřina 27. 6. 2014 a bude to dřív, než by měla ona sama odejít do penze. To znamená, že paní Kateřina splňuje předepsanou podmínku předtím, než jí vyprší roční lhůta pro pobírání vdovského důchodu, tedy před 3. 9. 2014. Pozůstalostní důchod se jí bude vyplácet i nadále.

Jak je to s důchodci?

Jestliže oba manželé byli už v penzi a jeden z nich zemřel, pozůstalý partner má nárok na vdovský/vdovecký důchod již trvale. Pokud se výplata pozůstalostního důchodu nezastaví, není třeba po roční lhůtě žádat na úřad o důchod znovu.

Komu pozůstalostní důchod nenáleží?

Vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží po druhovi nebo družce, a to ani v případě, že spolu žili dlouhé roky a mají spolu děti. Nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce. Tento druh důchodu nenáleží ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce.

Vdovský či vdovecký důchod zaniká okamžitě, když se dotyčný nově ožení. Tuto skutečnost je vdova či vdovec povinen nahlásit České správě sociálního zabezpečení. Pokud osoba po uzavření nového manželství znovu ovdoví, může vzniknout nárok na vdovský důchod po druhém manželovi či manželce.

Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Totéž platí v případě vdovce a nároku na vdovecký důchod.

Témata: důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky