Pohyb mezi okresy: Vzor čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele

Níže najdete výběr z pravidel omezení pohybu osob od 1. do 21. března, o kterém rozhodla vláda. Stáhnout si můžete vzor čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

Potvrzení zaměstnavatele
reklama

Pohyb v rámci okresu a hlavního města Prahy:

 • Pro cesty do zaměstnání v rámci okresu a Prahy není potřeba žádný doklad.

 • Žádný doklad není třeba ani pro cesty na nákup, k lékaři nebo na úřad.

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu. Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

 • Pro přejíždění mezi jednotlivými městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.

 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu:

 • Při cestách mimo obec bydliště je třeba potvrzení zaměstnavatele (ZDE), které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

 • Při cestách mimo obec například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář (ZDE) nebo čestné prohlášení (ZDE), kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).

 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více míst, musí si vybrat jedno z nich, kde chcete po dobu tří týdnu pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. Najdete ho ZDE.
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Sankce a kontrola dodržování omezení:

 • Za porušení je sankce až 20 tisíc korun.
 • Intenzívní namátkové kontroly budou probíhat na území celé ČR. Policie využije všech svých kapacit. Kontroly budou i ve vlacích a autobusech.

Ostatní:

 • Omezení se vztahují na všechny občany, tedy i na očkované či na lidi, kteří prodělali covid-19.

 • Výjimka platí například pro účast na pohřbu či na hromadné akci povolené ministerstvem zdravotnictví (např. významná sportovní utkání).

 • Účast na svatbě nebo prohlášení registrovaného partnerství je možná jen v rámci okresu.

 • Provozovatelé hřišť by měli zajistit jejich uzavření, je-li to možné.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky