Plaga: Učitelé by měli při hodnocení zohlednit podmínky žáků

Ministr školství Robert Plaga (ANO) vyzval ředitele škol a učitele, aby při hodnocení žáků zohlednili jejich specifické podmínky. Měli by využívat spíše zpětnou vazbu než známky. Podle Plagy také není nutné zvládnout veškeré učivo zahrnuté ve školních vzdělávacích programech. Učitelé by se měli soustředit na znalosti a dovednosti nezbytné pro další vzdělávání.

Robert Plaga
reklama

Učitelé by podle ministra měli ještě více než dosud pracovat se zpětnou vazbou od rodičů a komunikovat s rodinami nejen zadáváním úkolů. Mají zjišťovat, jak si děti s jednotlivými úkoly poradily. "Aby za běhu byli schopni upravovat vzdělávání vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých rodinách a školách," řekl Plaga.

"Nejde primárně o známky. Chceme umožnit ředitelům škol větší flexibilitu v hodnocení. Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou. Nedává smysl, aby klasifikace, jak ji známe, ve všech případech byla podle známek, jaké žák nebo student dostal po dobu distanční výuky," dodal ministr. Hodnocení by tak podle něj mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl.

Podle Plagy by se také učitelé po návratu dětí do škol neměli snažit dozkoušet žáky z učiva z období, ve kterém nemohli navštěvovat školu. "Mnohem víc je to o klíčových kompetencích dětí, o té situaci, kterou zažívají. Není to o tom, že musí být oznámkovaní," řekl. Ministerstvo školství proto připravuje vyhlášku, kterou chce takzvaně vypnout školní řád, v němž je v některých případech uvedeno, kolik známek z daného předmětu musí žák dostat, aby byl klasifikován.

Plaga ale nepočítá s tím, že by žáci nedostali na konci pololetí vysvědčení. Nemusí na něm však být u všech předmětů známky. "Pokud se budeme bavit o situacích, kdy vysvědčení vstupují v následném období například do hodnocení přijímaček, tam to rozdělíme tak, aby tam vysvědčení nevstupovalo, pokud tam známky nejsou," dodal.

"Není nutné zvládnout distanční formou vše, co školy mají ve školních vzdělávacích programech, ani to není reálné. Znovu opakuji, je vhodné soustředit se na profilové předměty, respektive na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, a pak na procvičování a opakování učiva," doplnil Plaga. Připustil ale to, že v novém školním roce bude na učitele i žáky tlak ohledně dohnání látky, která měla být vyučována v tomto pololetí. "Chceme tomu pomoci vyrovnávacími letními kurzy, letními kempy, které by se v ideálním případě mohly objevit v nabídce," dodal ministr.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky