NKÚ odhalil chyby na ministerstvu vnitra, dosahují téměř 5 miliard

Kontroloři objevili nesrovnalosti v účetní závěrce ministerstva vnitra v hodnotě téměř 5 miliard korun. Pokud resort účetnictví neopraví, může to podle NKÚ ovlivnit celkové výkazy ČR za rok 2015. Ministerstvo některé chyby uznalo.

Peníze CZK, ilustrační fotografie
reklama

Nejvyšší kontrolní úřad odhalil nesrovnalosti v účetnictví ministerstva vnitra. "Kontrola se zaměřila na sestavení účetní závěrky za rok 2014, na správnost a úplnost údajů a také na odhalení systémových rizik," uvedl NKÚ. Nesprávnosti přesáhly 4,9 miliardy korun.

Resort už některá pochybení uznal, přestože prý za sledované období žádné finanční prostředky nechybí a jde jen o formální chybu. "Přesto některá dílčí pochybení uznáváme a již jsme přijali opatření, aby se tento typ formálních nedopatření v budoucnu neopakoval," tvrdí v prohlášení.

Kontroloři podle tiskové zprávy zjistili systémové nedostatky ve vedení účetnictví. Nedostatky se týkaly nesprávného vykazování drobného dlouhodobého majetku nebo dotací na jeho pořízení. Ministerstvo také vykazovalo pohledávky zpětně.

Další systémové chyby se Ministerstvo vnitra dopouštělo u vykazování nároku na vrácení spotřební daně z lehkých topných olejů. "Ministerstvo totiž o nároku na vrácení spotřební daně účtovalo ještě předtím, než tento nárok podle zákona vznikl," vysvětlila zpráva.

"Účetní legislativa není v některých případech dostatečně jednoznačná a neposkytuje účetním jednotkám, které se jí mají řídit, dostatečnou míru právní jistoty. Chceme proto o této skutečnosti komunikovat při realizaci probíhající reformy účetnictví státu s Ministerstvem financí," reagoval náměstek Jiří Zmatlík.

Resort ale také porušil rozpočtová pravidla. "V roce 2014 totiž na příjmový účet státního rozpočtu nepřevedlo v zákonné lhůtě 401 tisíc korun z vrácené spotřební daně. NKÚ proto podal oznámení o porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu," uzavřel NKÚ.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky