Pro cyklisty platí od letoška nové předpisy

Letošní rok je co se týče novinek pro cyklisty revoluční. Změny v pravidlech provozu jim mají zaručit větší bezpečnost a poskytnou při vyjížďkách větší komfort. Patří mezi ně například zřízení cyklozón, možnost jezdit po chodnících nebo neslézat z kola na přechodu pro chodce.

Ilustrační fotografie
reklama

Zákon o provozu na pozemních komunikacích prošel letos razantní změnou, některé novinky začaly platit od začátku roku, další přibyly ještě v únoru. A netýkají se jen řidičů, ale také cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Přečtěte si, co je jinak, a vyhněte se zbytečným pokutám.

Vznik cyklistických zón

Cyklistické zóny mohou vznikat v takových místech, kde se pohybuje velké množství cyklistů. Cyklisté v této zóně mohou užívat vozovku v celé její šíři a nemusí jezdit jen za sebou. Řidiči aut tady smí jezdit rychlostí maximálně 30 km/h a za žádných okolností nesmí cyklisty ohrozit, a to i kdyby měli auto zastavit. Cyklisté na oplátku musí umožnit vozidlům průjezd. Značka ZDE

Konec sesedání z kola na přechodech

Velkou úlevu milovníkům jízdních kol přináší nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. V praxi to znamená, že v místech, kde se cyklostezka nebo stezka pro chodce kříží s vozovkou, už nebudou muset cyklisté slézat z kola. Zároveň platí, že chodci i cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Značka ZDE

Úprava přednosti na přejezdech pro cyklisty

V případě přejezdů pro cyklisty nejde o úpravu dávání přednosti v pravém slova smyslu, jde spíš o to ochránit cyklisty, kteří už se po přejezdu pohybují. Doposud platilo, že cyklista nesměl na přejezd vjet, pokud by jakkoli donutil ke změně jízdy přijíždějící vozidlo, auta tedy před cyklisty měla absolutní přednost. To už teď neplatí a cyklista nesmí na přejezd vjet pouze tehdy, když by řidiče auta donutil k náhlé změně jízdy, například když by do vozovky vjel přímo před ním. Myslí se tak na pomalejší cyklisty, kterým by vůz musel dát přednost.

Do pruhů pro cyklisty mohou vjíždět i auta

Pro cyklisty je nově nutné odlišovat jízdní pruh pro cyklisty (víceúčelový) a vyhrazený jízdní pruh. Jízdní pruhy pro cyklisty jsou místa na vozovce, která jsou označena piktogramem kola (vodorovnou značkou), případně oddělena přerušovanou čarou od zbytku vozovky. Kromě kol na nich nesmí jezdit nikdo jiný.

Řidičům slouží jako upozornění, že se po komunikaci pohybují také cyklisté. Pokud není jízdní pruh pro vozidlo dostatečně široký, může vjet i do toho pro cyklisty. Platí ale, že nesmí cyklistu ohrozit a musí mu dát přednost také ve chvíli, kdy odbočuje vlevo. Značka ZDE

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, které jsou obvykle označeny svislou dopravní značkou, jsou určeny pouze pro ně a vozidla na ně vjíždět nesmí. Kromě cyklistů je mohou používat také lidé na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Cyklista je vždy povinen cyklopruhy použít.

Předjíždění v koloně je omezeno

Tohle je výhoda toho, když jedete na kole, auta zastaví na semaforu a vy je v klidu zprava objedete až na začátek kolony. To se ale s novým zákonem mění, pokud totiž vozidlo odbočuje vpravo a dává znamení o změně směru jízdy, cyklista ho předjet nesmí.

Vjíždět na chodníky se v některých případech může

Obecně platí, že cyklisté nemají na chodníku co dělat. Na některých místech ale přesto města dodatkovou tabulkou toto pravidlo změnila a nově bude zakotveno také v zákoně. Pokud bude pod značkou 'Stezka pro chodce' doplněna dodatková tabulka, která bude vjezd kol umožňovat, pro cyklisty na chodníku budou platit obdobná pravidla, jako v pěší zóně, tedy absolutní přednost chodců. Může se tak dít v místech, kde není na silnici místo pro vyznačení pruhu pro cyklisty nebo třeba v místech, kde by cyklista zdržoval provoz. Značka ZDE

Cyklisté v levém jízdním pruhu

Nově se také upravuje, jak se mají cyklisté chovat v obcích, kde je více pruhů vedle sebe. Jezdec na kole má povinnost jezdit při pravém okraji vozovky a levý jízdní pruh smí použít jen tehdy, je-li to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Podrobnosti se dozvíte na stránkách Asociace cykloměst.

Loading...
Témata: cyklisté

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky