Nebezpečí v domácnosti: Deset zásad, jak se vyhnout riziku

V našich domácnostech na nás číhá stále více nebezpečí. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace, podle níž právě doma dochází k největšímu počtu zranění. Nejčastěji jde o pořezání kuchyňským nožem, pád při výškových pracích nebo popálení při vaření. Jak se rizikům vyhnout, radí experti na bezpečnost ze společnosti Air Products, která ve svých provozech aplikuje jedny z nejpřísnějších bezpečnostních standardů v historii.

Pořezání nožem, pád z výšky při čištění oken či věšení záclon, popálení při vaření a také nejrůznější poranění, která si přivodí domácí amatérští kutilové, jsou nejčastějšími příčinami úrazů v domácnosti u dospělých. U dětí je až 44 % úrazů způsobeno pády, následují opaření tekutinami, pořezání sklem a přivření prstů do dveří. Přibývá rovněž počet požárů a otrav oxidem uhelnatým.

Společnost Air Products, výrobce a dodavatel technických plynů, už sedmý rok pořádá Týden bezpečnosti, v jehož průběhu školí zaměstnance i jejich rodinné příslušníky nejen o zásadách bezpečnosti na pracovišti a na silnicích, ale zabývá se také doporučeními pro bezpečnou domácnost. Možná, že následující doporučení pomohou i Vám. 

Kabely a jiné pasti. Přesvědčte se, že ve vašem bytě na vás a vaše nejbližší nečíhají různé pasti v podobě volně položených kabelů, neustále napůl otevřených dveří, provizorně vyrobených poliček, těžkých předmětů uložených na skříních, kluzkých podlah a dalších. Všechny „hlavní cesty“ vaším bytem by měly být volně průchodné a osvětlené. 

Horké tekutiny a uspořádání kuchyně.  Spotřebiče v kuchyni uspořádejte tak, abyste po místnosti nemuseli nikdy přenášet nic horkého. Sporák nebo varnou desku opatřete digestoří. Všechny ostré předměty ihned po použití ukládejte na bezpečné místo.

Čistící prostředky a hořlaviny (technický benzín, ředidla atd.) ukládejte zřetelně označené do zvláštních polic, rozhodně mimo dosah dětí. 

Uzávěry vody a plynu. Všichni obyvatelé domácnosti (včetně dětí) by měli vědět, kde jsou hlavní uzávěry plynu a vody a jak se s nimi manipuluje. 

Topení nezakrývat! Topná tělesa nikdy ničím nezakrývejte, především to platí pro přímotopy a kamna. 

Svíčky a krby. Otevřený oheň (krb, svíčky) zapalujte minimálně metr od textilií. Pořiďte si do domácnosti alespoň malý práškový hasicí přístroj (250 Kč). 

Kontrola plynových spotřebičů. Pravidelně nechávejte prohlédnout plynové spotřebiče. Do místností, v nichž máte karmu nebo plynový kotel, nechte nainstalovat detektory oxidu uhelnatého (300 Kč). 

Opatrnosti není nikdy dost. Při všech domácích pracích nepodstupujte žádné riziko a používejte pouze dokonale funkční nástroje a zařízení, s nimiž umíte bezpečně pracovat a které jsou pro tyto práce určeny. 

Dobrá příprava domácích prací. Před tím, než se pustíte do jakékoliv domácí práce, byste si měli přinejmenším v duchu ujasnit přesný postup a zároveň byste měli mít připravený veškerý potřebný materiál a nářadí. Pokud práci přerušíte na delší čas, všechno po sobě opět ukliďte. 

Lékárnička je nutnost. Vybavte se lékárničkou do domácnosti (od 350 Kč), při ošetření ran je lépe mít po ruce dobrý materiál, než improvizovat s ručníkem.

Témata: Domácnosti

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky