Je kamera v autě legální? Můžeme záběry použít jako důkaz u nehody?

Kamera v autě může při setkání se silničním pirátem zajistit velmi důležité důkazy. Pro její správné použití je ale třeba dbát několika základních pravidel, v opačném případě se dobrý úmysl může obrátit proti vám.

660

Se zvyšující se popularitou malých kamer v autě přibývají otazníky nad možnostmi jejich využití. Na co je třeba si dát pozor? "Pokud kamera není umístěna v zorném poli řidiče, nejsou rozeznatelné obličeje jiných osob a záznam používáte pouze pro vlastní potřebu, pak je používání kamer legální," říká Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozených. V takovém případě mají pojišťovny povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se při likvidaci škodních událostí dozví. "Záběry z kamery tak lze předložit i pojišťovně likvidující nehodu a nebude to považováno za šíření záznamu," doplňuje Fládr.

Základní pravidla pro použití kamery:

1) Kamera nesmí překážet řidiči ve výhledu z auta

2) Kamera nesmí zaznamenávat obličeje jiných osob - nesmí být na videu rozpoznatelné (zákon o ochraně osobních údajů)

3) Pořízené záběry nesmíte nikde šířit

4) Pokud záběry z kamery poskytnete policii, může je v případě vašeho porušení předpisů použít proti vám jako důkaz

A jak je to se zákonem o ochraně osobních údajů? Ten se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. "Stejně tak souhlas nahrávané osoby s pořizováním záznamu je nutný pouze v případě, že je nahrávaná osoba na záznamu rozeznatelná," říká Lukáš Fládr. Pokud si ale kameru umístíte například na zadní sklo, kde by mohla být rozeznatelná registrační značka vozidla či obličej řidiče jedoucího za vámi a nahrávku navíc umístíte například na internet, pak se dopouštíte protiprávního jednání.

Pokud se stane nehoda, za důkaz slouží vše, co může vést k prokázání tvrzených skutečností a bylo získáno v souladu se zákonem. O připuštění jednotlivých důkazů však rozhoduje soudce. "Pokud by měl záznam sloužit k prokázání vzniku a průběhu dopravní nehody, pak si myslím, že by jej soud měl připustil," předpokládá Lukáš Fládr.

Podstatně komplikovanější situace nastává tehdy, pokud proti sobě stojí svědecká výpověď, záznam z kamery či vyjádření policie. V takovou chvíli platí zásada volného hodnocení důkazů, soud tedy hodnotí každý z nich jednotlivě a všechny pak ve vzájemných souvislostech. Po provedeném hodnocení důkazů pak dojde k závěru, zda považuje tvrzení účastníků za prokázaná či nikoliv.

V ojedinělých případech může být nahrávka použita dokonce proti jejímu pořizovateli. "Například, pokud je z nahrávky patrné, že řidič překročil povolenou rychlost. Policie má zákonnou povinnost zahájit šetření a to i tehdy, pokud záznam předkládám jako důkaz v jiném přestupku", uzavírá Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným.

Témata: auta

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky