Počet dětí se speciálními potřebami se zvyšuje

Děti se speciálními potřebami tvoří v současné době 8,1 procenta žáků základních škol, je jich více než 76.000. Před čtyřmi lety to bylo 5,4 procenta.

Ilustrační fotografie
reklama

Na středních školách je jich aktuálně 3,4 procenta a v mateřských školách asi 1,9 procenta. Vyplývá to z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR v roce 2018, kterou v pondělí projedná vládá. Materiál se zabývá také obecně jednotlivými stupni školství, mimoškolním vzděláváním nebo studiem jazyků. Na podporu společného vzdělávání šlo v loňském roce 5,4 miliardy korun, celkem do školství šlo 175 miliard korun. Kromě handicapovaných dětí se věnuje i mimořádně nadaným.

"Současná reforma zahrnuje podstatné změny ve vzdělávacích programech, klade nároky na organizaci práce škol a v neposlední řadě na pracovní postupy a dovednosti pedagogů a poradenských pracovníků. Cílový stav, ke kterému je směřováno, navíc není jednoznačně kladně přijímán jak nemalou částí odborné veřejnosti, tak širokou veřejností, jejíž část se obává dopadu reformy na prostředí či klima základních škol a kvalitu vzdělávání v nich poskytovaného," hodnotí postup inkluze výroční zpráva.

V uplynulém školním roce docházelo do mateřských škol 11.245 zdravotně postižených dětí. V běžných třídách bylo téměř 39 procent ze všech takto postižených předškoláků. Nejčastějším postižením byla závažná vada řeči.

Na základních školách ve v běžných či speciálních třídách se vzdělávalo 101.983 zdravotně postižených, tvořili tak 11 procent všech žáků. Zatímco před čtyřmi lety docházelo do běžných školních tří asi 60 procent všech postižených dětí školního věku, letos to bylo téměř tři čtvrtiny. Převažovaly u nich závažné poruchy učení, se kterými se potýkalo přes 45 procent z nich.

Více se daří integrovat i žáky s lehkým mentálním postižením, kterých je v posledních letech na základních školách kolem 15.000. Zatímco ve školním roce 2014/2015 jich v běžných třídách bylo jen 10,5 procenta, v roce 2017/2018 to byl téměř dvojnásobek. V současné době tam studuje téměř čtvrtina z nich (24,1 procenta).

Na středních školách studovalo 22.067 zdravotně postižených, tedy asi 5,5 procenta všech, kteří studovali v denní formě. Do běžných tříd docházelo přes 64 procenta žáků. Nejčastější diagnózou byly závažné vývojové poruchy učení (49,5 procenta) a mentální postižení (21,3 procenta).

Mezi nejčastější formou, jak dětem pomáhat pro integraci do běžné třídy, je přítomnost asistenta pedagoga. V roce 2018 jich bylo ve školských zařízeních zaměstnáno asi 15.600, meziročně jich přibylo téměř o 30 procent. Plat asistenta pedagoga byl v roce 2018 asi 21.900 korun, učitele asi 35.000 korun. V roce 2016 pobírali asistenti pedagoga asi 18.250 korun, učitelé asi 29.500 korun.

Dosavadní analýzy inkluze a zprávy České školní inspekce podle výroční zprávy identifikovaly náklady na práci asistentů pedagoga a nadužívání jejich práce jako jeden z hlavních problémů zavádění společného vzdělávání.

V mateřských školách loni využívali 1168 polovičních úvazků, 883 úvazků 0,75 a 801 plných úvazků asistenta pedagoga. Na základních školách využívali zejména sdílené úvazky - poloviční v 5413 případech a 0,75 v 4736 případech. Střední školy využívali 354 plných úvazků, 267 úvazků 0,75 a 124 polovičních úvazků asistentů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v květnu informoval o novele, která bude platit od 1. října. Handicapované děti by podle ní měly ve školách mimo jiné častěji než dosud sdílet jednoho asistenta pedagoga. Úprava ale přináší i jiné změny, třeba prodloužení doby mezi kontrolami handicapovaných dětí v pedagogických poradnách. Novela by podle úřadu měla vést k úsporám či snížení administrativy.

Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
v běžných třídách:

Rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
mateřské školy

2484
(0,7 %)

2748
(0,7 %)
3029
(0,8 %)
3774
(1 %)
4367
(1,2 %)
základní školy 45.853 (5,4 %) 49.225 (5,6 %) 53.206 (5,9 %) 68.419 (7,4 %) 76.037 (8,1 %)
střední školy 8982 (2,2 %) 9505 (2,3 %) 10.484 (2,6 %) 12.985 (3,1 %) 14.203 (3,4 %)

zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR v roce 2018

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky