Novou vládu čekají akutní ekologické výzvy

Nová vláda Hnutí ANO a ČSSD a zejména premiér Andrej Babiš a tři z ministrů, které dnes jmenoval prezident Miloš Zeman, mají před sebou řadu ekologických úkolů. Ekologické organizace upozorňují na to, co nejvíc hoří a co navíc ANO a ČSSD slíbily ve svých volebních programech a návrhu společného programového prohlášení vlády.

Andrej Babiš
reklama

Vláda bude muset urgentně reagovat na hynutí českých lesů, srazit smog, který dýcháme, rozhýbat čisté obnovitelné zdroje energie a snižovat emise skleníkových plynů, zvýšit recyklaci a omezit odpady, potvrdit limity těžby uhlí či zajistit pro stát spravedlivý zisk z těžby lithia a hnědého uhlí. Nevyhne se však ani dalším důležitým úkolům.

Ekologické organizace také upozorňují, že některé úkoly už bude ANO a ČSSD plnit napodruhé, minulá jejich společná vláda (Sobotkova) slíbila a neprosadila například antifosilní zákon či zvýšení recyklace odpadů a práva občanů chránit přírodu a své prostředí dokonce seškrtala.

Zachránit české lesy

Nastupující ministr zemědělství Miroslav Toman musí napravit chybu svého předchůdce Jiřího Milka a zásadně upravit návrh nové vyhlášky k lesnímu zákonu, která zejména říká, jaké druhy stromů se mají sázet. Současný návrh by totiž umožňoval sázet až 75 % smrků i na místech, kde nyní smrky hynou.

Bezodkladně je také třeba rozhodnout o zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC ve státních lesích, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

Vláda by také měla předložit novelu lesního zákona, mysliveckého zákona či nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Lepší zákony jsou nutné pro zajištění odolnějších, pestřejších a zdravějších lesů, v nichž se bude hospodařit šetrněji k přírodě a s ohledem na dlouhodobě udržitelné hospodaření. Všechny tyto kroky navíc odpovídají závazkům programového prohlášení vlády a programu ČSSD, která ministra Tomana nominovala.

Hnutí DUHA nedávno spolu s vědci a lesníky připravilo podrobný návod, jak na to. Záchranný plán pro lesy podporuje už přes 12 000 lidí a další se přidávají na stránkách zachranmelesy.cz.

Vyčistit ovzduší

Nová vláda a zejména ministr životního prostředí Richard Brabec by měli zamezit udělování nesystémových výjimek z nových evropských limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren. Hnutí ANO i ČSSD nedávno odmítly řešit problém systémově novelou zákona o ovzduší, budou tedy muset složitě omezovat znečištění z jednotlivých zdrojů. Pokud budou chtít zlepšovat kvalitu ovzduší, jak slibují, budou navíc musetpřipravit reformu kotlíkových dotací tak, aby peníze byly přístupné i chudým domácnostem na výměnu nejen kotlů, ale i starých kamen. Pro dotace také musí zajistit další zdroje (například připravit motivační danění škod na zdraví a životním prostředí, které těžba a spalování fosilních paliv způsobují).

Posílit energetickou nezávislost obcí a domácností

Vláda by měla prosadit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny). Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem by měla připravit tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny.

Potvrdit ochranu obcí před uhelnými rypadly

První Babišova vláda jasně deklarovala zachování limitů těžby hnědého uhlí, také návrh programového prohlášení nastupující druhé vlády s tímto závazkem počítá. Bylo by obrovským politickým selháním, kdyby finální programové prohlášení vlády tento bod vynechalo. Vláda by naopak měla pokračovat v restrukturalizaci a ozdravování krajů, které desetiletí devastovala těžba uhlí.

Zajistit pro stát spravedlivý zisk z těžby lithia a hnědého uhlí

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková bude muset uhájit novelu horního zákona, která zruší nesmyslné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů. Následně by měla připravit nařízení vlády, které zvýší poplatek z vytěženého lithia a hnědého uhlí na 10 % jejich tržní ceny (dnes je poplatek 0,17 resp, 3 % ceny a stát přichází zkrátka). Je to jasný závazek vlády [8] a ministryně se bude muset oprostit od toho, že přichází z prostředí Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, které zrušení moratoria ostře napadají a musí ze dne na den začít prosazovat veřejný zájem.

Rozhýbat recyklaci

Ministr Brabec bude muset předložit nový odpadový zákon zvyšující poplatky za skládkování a poskytující zároveň účinnou recyklační slevu, která bude motivovat obce, aby pomohly občanům s tříděním odpadů. Zákon musí upřesnit zákaz skládkování tak, aby směřoval odpady do recyklace a ne do spaloven. Zároveň je nutné aktualizovat Plán odpadového hospodářství, aby jeho cíle odpovídaly vyspělým evropským zemím i přicházejícím pravidlům EU o cirkulární ekonomice a aby snižovaly plýtvání surovinami.

Další vybrané důležité úkoly, které čekají na ministra životního prostředí Richarda Brabce:

Ochránit divokou přírodu v národních parcích. Prosadit zonace a zásady péče o národní parky, které ochrání cenné lokality v každém z národních parků před kácením a umožní rozšiřování divoké přírody tak, jak ukládá nový zákon o ochraně přírody.

Snížit erozi půdy. Vydat připravenou protierozní vyhlášku, na níž se ministerstvo životního prostředí shodlo ministerstvem zemědělství, ale zatím otálí kvůli odporu velkých agropodniků.
Vrátit lidem práva hájit své prostředí a přírodu. Prosadit novely zákonů, které vrátí občanům právo vyjadřovat se prostřednictvím spolků v řízeních o stavbách a dalších záměrech majících vliv na přírodu a chránit tak své prostředí i přírodu a krajinu.

Další vybrané důležité úkoly, které čekají na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou:

Zabránit jadernému tunelu. Odmítnout jakékoli typy státních záruk a veřejné podpory pro jadernou nebo uhelnou energetiku, které by zatížily státní pokladnu nebo účty spotřebitelů anebo zvýšily závislost české energetiky na jiném státu.

Garantovat obcím obhajobu zájmů při vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Předložit a prosadit slibovaný zákon o posílení práv obcí při vyhledávání úložiště a zahájit férový dialog s obcemi a spolky z dotčených míst.  Věcný záměr zákona Sobotkova vláda přehodila na svou nástupkyni s termínem předložení v červnu 2018. Dialog ztroskotal kvůli chaotickým a netransparentním krokům a porušování slibů ze strany ministerstva průmyslu a SÚRAO.

K většině úkolů by měla nová vláda být schopna získat dostatečnou podporu v Poslanecké sněmovně. Ukazuje to analýza programů a dalších závazků politických stran, kterou nedávno zveřejnilo Hnutí DUHA a Zelený kruh [9]. K ostatním by měla být vláda schopna získat podporu vzhledem k aktuální nutnosti řešení.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Nová vláda naskakuje v okamžiku, kdy české lesy potřebují urgentně její pomoc. Ale nestačí jen shánět chlapy s motorovými pilami a vagóny na odvoz klád. Ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr Richard Brabec, premiér Andrej Babiš i celá vláda musí prosadit zejména systémovou změnu v přístupu k lesům. Je potřeba zlepšit zákony, vyhlášky a další pravidla. Vláda také musí prosadit rozumnou podporu rozvoje čistých domácích obnovitelných zdrojů, najít nové peníze na kotlíkové dotace a reformovat jejich pravidla tak, aby na ně dosáhli i chudší domácnosti. Vláda má také odpovědnost přesměrovat odpady ze skládek do recyklace. Všechny tyto věci vláda slíbila, proto jejich naplnění budeme sledovat a prosazovat.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

„Také kvůli většině vládních poslanců parlament před rokem vyloučil veřejnost z připomínkování drtivé většiny stavebních a těžebních záměrů. Vláda přitom veřejně slíbila, že toto právo lidem zachová. Pokud nemá být chystané programové prohlášení Babišovy vlády od počátku cárem papíru, musí tato vláda napravit chybu a znovu lidem umožnit, aby se mohli starat o přírodu a životní prostředí ve svém okolí.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“Je důležité, aby se nová vláda dívala do budoucnosti. Otázku limitů těžby má uzavřít hned na začátku jasnou deklarací jejich zachování. Vláda by také měla omezit spalování uhlí v zastaralých elektrárnách a nedávat jim nesmyslné výjimky na znečištění ovzduší. Naopak by měla podpořit malé čisté zdroje energie v majetku obcí, firem a lidí.”

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky