Česko chystá dopravní revoluci. Skončí dálniční známky?

České dálnice se opět o něco více přiblíží světovému standardu. Ministerstvo dopravy plánuje zrušit zastaralé dálniční známky a nahradit je systémem takzvaného videotollingu, tedy elektronického kupónu vázaného na státní poznávací značku vozidla. K jeho zavedení by mohlo dojít už v lednu roku 2019. Vyplývá to z návrhu změny způsobu úhrady časového poplatku, který má k dispozici server EuroZprávy.cz.

Dálnice, ilustrační fotografie
reklama

Zpoplatněné užívání určitých úseků dálnic v České republice funguje již přes 21 let a resort dopravy dospěl k názoru, že by bylo účelné změnit současný způsob úhrady časového poplatku prováděný formou zakoupení papírového kupónu. Jako jeden z důvodů uvádí značný počet padělaných kupónů, které byly zpočátku téměř nerozeznatelné pro běžného uživatele.

"V roce 2015 se do oběhu dostaly stovky až tisíce padělků. V budoucnu by mohla ztráta z příjmů, z důvodu rozšíření kvalitních padělků, dosáhnout až stovek miliónů korun. Vzhledem k narůstající kvalitě padělků i přes neprolomení všech bezpečnostních prvků, lze předpokládat prohloubení tohoto problému. V roce 2016 byly rovněž zachyceny padělky dálničních kupónů i přes jejich výraznou změnu a snahu je odlišně a více zabezpečit. Při současné podobě dálničních kupónů nelze zcela zabránit možnosti je padělat," stojí v návrhu ministerstva dopravy.

Zavedení elektronického způsobu úhrady a kontroly zaplacení časového poplatku rovněž nabídne uživatelům možnost on-line platby k uhrazení časového poplatku, například formou mobilní aplikace nebo koupí na internetu. Sníží se tak náklady na tisk a distribuci a v neposlední řadě řidiči nebudou muset každoročně bojovat s přilepenou starou dálniční známkou.

Resort dopravy si od videotollingu slibuje také snížení počtu přestupků spočívajících v neuhrazení časového poplatku. V současné době podle ministerstva probíhají pouze namátkové fyzické kontroly vozidel v systému časového zpoplatnění a je pravděpodobné, že nezanedbatelný počet vozidel nemá uhrazený časový poplatek při užití zpoplatněné pozemní komunikace.

Jako příklad uvádí ministerstvo Slovenskou republiku, kde videotolling funguje od začátku letošního roku. "V rámci zavádění podobného systému na Slovensku bylo odhadováno až 20 % vozidel bez uhrazeného časového poplatku. Po zavedení videotollingu se předpokládá pokles podílu vozidel bez uhrazeného časového poplatkuna 6 %," píše se v návrhu, který má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Známky nemáme, nahlašte SPZ

Takzvaný videotolling v praxi staví na úhradě časového poplatku, respektive „elektronického kupónu", který prokazuje úhradu časového poplatku pro konkrétní vozidlo ve zvolené době jeho platnosti. Elektronický kupón je ve formě elektronického záznamu svázán s jednoznačným identifikátorem vozidla, kterým je kombinace registrační značky, vozidla a státu, kde je vozidlo registrováno a dobou, pro kterou byl pro toto vozidlo časový poplatek uhrazen.

Místo nalepovací známky si tak uživatel zakoupí licenci na SPZ svého vozidla a nic dalšího nemusí řešit. "Vozidla nebudou vybavena žádným technickým zařízením, ani označením prokazujícím úhradu časového poplatku. Poplatek se hradí na obchodním místě nebo prostřednictvím elektronických kanálů a o úhradě poplatku se vede evidence v centrální databázi. To se týká i vozidel osvobozených od časového poplatku, která budou také zapsána v centrální evidenci," uvádí resort.

Samotná kontrola se pak bude uskutečňovat kamerovým systémem a rozpoznáním tabulky s registrační značkou vozidla a následným porovnáním s evidencí uhrazených časových poplatků v centrální databázi. "S využitím videodetekce registračních značek projíždějících vozidel je možné vytvořit systém, který oproti současnému způsobu úhrady časového poplatku nabídne možnost automatické kontroly uhrazení časového poplatku za konkrétní vozidlo a uživatelům možnost on-line úhrady časového poplatku," stojí v návrhu.

Vozidla tak nebudou vybavena žádným technickým zařízením, ani označením prokazujícím úhradu časového poplatku. Poplatek se podle plánů resortu bude hradit na obchodním místě nebo prostřednictvím elektronických kanálů a o úhradě poplatku se povede evidence v centrální databázi. "Přehled uhrazených časových poplatků za jednotlivá vozidla bude uchovávat centrální databáze, prostřednictvím které bude probíhat na zpoplatněných pozemních komunikacích nepřetržitá automatizovaná kontrola úhrady časového poplatku u vozidel podléhajících časovému zpoplatnění i namátková kontrola (Policie ČR, Celní správa) uhrazení časového poplatku," píše resort v návrhu, který má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Na videotolling si ještě počkáme

Předpokládá se, že v případě zavedení videotollingu by mělo dojít k navýšení příjmů Státního fondu dopravní instarstuktury o nejméně 40 až 120 milionů korun ročně. Systém ale bude výhodný nejen pro stát, nýbrž i pro samotné řidiče.

Elektronické dálniční kupóny by totiž měly zajistit spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků, vysokou účinnost výběru časových poplatků a snížit nebo minimálně nepřekročit současné náklady na výběr časových poplatků. Na jejich uvedení do praxe si však ale ještě počkáme.

Termín zavedení se podle návrhu ministerstva dopravy předpokládá nejdříve od 1. ledna 2019 s tím, že skutečný termín zavedení bude závislý na průběhu projednávání legislativních změn a výsledku zadávacího řízení. V praxi se ho tak můžeme dočkat i o několik let později.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky