Firmy s více vlastníky bankrotují častěji

Podle analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau hned 85 procent zbankrotovaných akciových společností od roku 1992 mělo více než jednoho vlastníka. Firma to sdělila v úterý.

reklama

Podle firmy v období od roku 1992 do poloviny roku 2011 byl vyhlášen bankrot u 2674 akciových společností a 16 105 společností s ručením omezeným. Z celkového počtu zbankrotovaných akciových společností mělo 15 procent v době bankrotu jednoho vlastníka a zbývající část, tj. 85 procent, připadla na akciové společnosti s více než jedním vlastníkem. U společností s ručením omezeným se bankrot z 39 procent týkal společností s jedním vlastníkem a 61 procent jich mělo více než jednoho vlastníka.

„Z toho lze vyvodit, že akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s jedním vlastníkem jsou bankrotem ohroženy mnohem méně než ty, které mají vlastníků více. Může to být dáno tím, že jediný vlastník se rozhoduje rychleji, má větší zodpovědnost a nemusí se ohlížet na zájmy ostatních při prosazování svého cíle,“ vysvětlila vedoucí analytického oddělení firmy Věra Kameníčková.
 
V ČR přitom v posledních letech narůstá podíl společností vlastněných jediným majitelem. Na konci roku 2010 bylo v Registru ekonomických subjektů vedeno 24 624 akciových společností, z toho jich 32 procent mělo jen jednoho vlastníka. V roce 2005 se však jednalo pouze 22 procent. Také u společností s ručením omezeným se podíl zvyšoval. V roce 2010 jich z 312 tisíc mělo 49 procent jednoho vlastníka, o pět let dříve se jednalo o 46 procent.

„Počet společností s jedním vlastníkem se zvyšoval v případě obou skupin společností v posledních letech rychleji než těch, které mají vlastníků více. Založení firmy jedním vlastníkem je jednodušší, stejně jako její řízení. Majitel se nemusí s nikým dohadovat a hledat řešení, které vyhovuje dvěma či více vlastníkům. Pokud je rozhodnutí na jednom člověku, bývá obvykle i rychlejší. Na druhou stranu, případnou chybu pak nemůže vyčítat nikomu jinému než sobě,“ uvedla Kameníčková.
 
Analýza se také zaměřila na délku působení firem na trhu. Akciové společnosti s jedním vlastníkem jsou v průměru mladší než ty, které mají vlastníků více. S jedním vlastníkem je jich 62 procent mladších než 11 let, zatímco s více vlastníky to je jen 46 procent. U společností s ručením omezeným s jedním vlastníkem není převaha těch, které na trhu působí 10 let a méně tak výrazná. Jejich podíl na celku dosahuje 55 procent, zatímco u společností s více vlastníky to je jen 47 procent.

„Věková struktura u obou typů společností je ovlivněna rychlejším růstem počtu společností s jedním vlastníkem ve srovnání s více vlastníky,“ uzavřela Kameníčková.

Témata: bankrot | firmy
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky