Podivné rozdělování dotací: Peníze dostává pětina obcí, ostatní nedostanou nikdy nic

Novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se snaží poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) a Lenka Andrýsová (LIDEM) zprůhlednit hospodaření krajů. Samosprávy by musely nově 15 dní před možností podat si žádost o peníze zveřejnit podmínky dotace, návrh ve středu projedná vláda.

660

Poslankyně taxativně vyjmenovaly i jednotlivé údaje, které by musely kraje zveřejnit. Jedná se zejména o důvody dotace, okruh možných žadatelů, objem peněz, který chce kraj na daný záměr věnovat a podmínky, které musí uchazeči splnit, aby peníze dostali.

"Jde nám o ztransparentnění dotačního systému," řekla Mediafaxu Langšádlová, podle které je k novele přivedla situace ve středních Čechách. Zde se podle místopředsedkyně TOP 09 rozdělují peníze mezi pětinu obcí, zbytek nedostane nikdy nic.

Tím by však nové povinnosti krajů nekončily. Do dvou týdnů po skončení možnosti podat si žádost o dotaci by museli úředníci zveřejnit seznam všech žádostí se jmény žadatelů i s částkami, které lidé nebo obce chtějí. Toto oznámení by muselo na krajské úřední desce zůstat alespoň rok a dohledatelné by mělo být 10 let.

Po rozhodnutí o tom, komu kraj peníze daruje, by se musela objevit ohlášení s jmény šťastných jedinců. Spolu s nimi také informace o neúspěšných projektech a odůvodněním rozhodnutí.

Výjimku by měly dokumenty ohledně dotací na podporu výzkumu a vývoje a údaje, jejichž zveřejněním by byla porušená autorská práva. "Tyto výjimky pochází s jednání s legislativci," dodává Langšádlová, podle které v původním záměru nebyly.

Za nezveřejnění by mohl kraj dostat pokutu ve správním řízení do hodnoty milion korun. "Je to krok kupředu," řekla Mediafaxu poslankyně Andrýsová.

S předloženou novelou souhlasí ministerstvo práce a sociálních věcí. Požaduje ale lepší upřesnění dotací, na které by se měly nové povinnosti vztahovat. Ministerstvo spravedlnosti upozornilo, že se oproti myšlenkám poslankyň nebude zákon vztahovat pouze na kraje, raději by počkalo na vládní novelu zákona. Ministerstvo vnitra s novelou nesouhlasí ze stejného důvodu, navíc podle něj nezohledňuje dotace, které jsou potřebné vyplatit rychle, například při živelných pohromách.

Poslaneckou novelu zákona projedná i přes možné vládní negativní stanovisko Poslanecká sněmovna.

Témata: dotace z EU

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky