U ministra Dobeše se krade? Vít Bárta zveřejnil odborné posudky

Vít Bárta (VV) přinesl důkazy o zlodějinách při stavbě dálnice D1 v úseku Kroměříž východ – Říkovice. Bárta zveřejnil odborný posudek, z něhož jeho ostrá kritika vychází a kvůli němuž se rozhodl podat trestní oznámení.

Inženýr Jiří Šmíd vypracoval dva posudky ke stavbě dálnice. „První posudek jasně dokladuje, že na stavbě byly použity zeminy odtěžené z předchozí stavby 0134, avšak byly v rozporu s tímto stavem fakturovány jako přebytečné zeminy. To znamená, že fakticky došlo jen k přesunu hmot z jedné stavby na druhou do vzdálenosti 5 km a k nulovému uskladnění a nákupu zemin. Státu tím vznikla škoda přibližně 30 milionů korun. Ing. Šmíd opírá svá tvrzení o chemickou expertízu zeminy,“ píše Bárta.

Podle druhého posudku použila stavební firma Skanska vápnění za účelem stabilizace podloží i v místech, kde nemusela. Tím se uměle zvyšovaly náklady na stavbu. „Jelikož cena stavby ještě nebyla vyčíslena, nebyla vyčíslena ani škoda, která státu vznikla. Skanska se ale mimo jiné dopustila podle Ing. Šmída celé řady dalších pochybení. Na některých místech stavby nebyla položena předepsaná geotextilie, jinde podloží nebylo objednatelem řádně odzkoušeno a převzato,“ doplňuje exministr dopravy Bárta.

Bárta vystupuje jako ostrý kritik ministra dopravy Pavla Dobeše (LIDEM). S kritikou začal poté, co Dobeš opustil Věci veřejné a přešel do tábora kolem Karolíny Peake.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky