Praha 6 dostala pokutu čtvrt milionu korun

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 250 000 Kč Městské části Praha 6, ta chybovala v tendru na odstraňování graffiti. Jak zjistila agentura Mediafax, ÚOHS o tom informoval v pátek na své webové prezentaci.

660

Pokutu městská část dostala v květnu 2011, podaný rozklad předseda ÚOHS zamítnul. Praha 6 dostala v zakázce zadávané v létě 2010 celkem dvě nabídky. Uchazeče Axiom Real vyloučila kvůli nesplnění kvalifikačních předpokladů, firma také nepředložila v požadovaném rozsahu účetní závěrku, ani příslib bankovní záruky. V nabídce druhého uchazeče, společnosti Bartoň a Partner, naopak městská část vady neshledala a s uvedenou firmou následně uzavřela smlouvu na plnění zakázky po dobu čtyř let v hodnotě více než 27,7 milionu Kč.

Společnost Axiom následně podala k ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Po přezkoumání zadávací dokumentace ÚOHS rozhodl, že při vyloučení firmy městská část postupovala v souladu se zákonem.

Městská část Praha 6 však podle úřadu chybovala i při posuzování nabídky vybraného uchazeče. Požadovala od uchazečů reference o obdobných plněních realizovaných v posledních třech letech, a to ve formě odstraňování graffiti, aplikace antigraffiti nátěrů a provádění monitoringu v rozsahu 800 venkovních fasád. Firma Bartoň doložila jako referenci plnění pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, které odpovídalo podle propočtu zadavatele správě cca 60 000 metrů čtverečních fasád, resp. požadovaným 800 fasád.

"Úřad se s postupem zadavatele neztotožnil, neboť v referenci není počet 800 fasád nikde uveden a přepočtem či spíše odhadem z údajů o odstraňování graffiti z prostředků MHD, stanic metra, budov a vozů jej nelze objektivně doložit," konstatoval ale tehdy ÚOHS.

"Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí," konstatoval ve verdiktu Rafaj.

Témata: Praha | pokuty

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky