Chcete vyšší důchod? Poslanec ví, jak na to

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura navrhuji minimální důchod ve výši 10 500 korun měsíčně. Vymyslel dokonce, kde by na něj mohl stát vzít peníze.

Tomio Okamura

Okamura souhlasí se zrušením Kalouskova a Nečasova druhého důchodového pilíře a v tomto smyslu také již dva roky ve Sněmovně hlasuje. Není podle něj možné vyvádět peníze z důchodového účtu do soukromých fondů, když například nikdo z tvůrců tzv. druhého pilíře nedokázal odpovědět na otázku, kdo ponese odpovědnost a náklady za to, když soukromý fond zkrachuje.

"Důchodová reforma musí vycházet nejen z občanských práv, ale musí zároveň zajistit důstojné podmínky pro naše občany, kteří zestárnou. Musí zajišťovat rovné podmínky pro přiznání důchodu, ale na druhé straně musí vést občany k odpovědnosti a plnění povinností z přijatých zákonů. Důležitým principem je zde solidarita člověka k člověku, který je znevýhodněn stavem, věkem a může tak být ohrožen sociálním vyloučením a chudobou. Důchodová reforma musí vést k sociální spravedlnosti, aby lidé, kteří poctivě pracují, podnikají, či odvádějí finanční prostředky za jinou samostatně výdělečnou činnost, si ve stáří užili dle svého přispění do sociálního zabezpečení i výsledků své práce," píše na facebooku Okamura.

"Důchodová reforma, která nastaví jasná pravidla, musí být udržitelná, dlouhodobě stabilní a zajišťující dostatek finančních prostředků do tohoto fondu. Důchodová reforma by měla garantovat a zajistit pravidelnou roční valorizaci důchodů," dodává.

Jeho hnutí chce nastavit minimální hranici starobního důchodu tak, aby byly pokryty životní náklady člověka, aby důstojně žil a nebyl uvržen do chudoby - pro ně je nyní touto hranicí částka 10 500,- Kč. "Výpočet důchodu musí být jednoduchý a přehledný. Každý člověk by měl mít možnost spočítat si, jaká částka mu bude přiznána a jak si bude moci naspořit dle svých požadavků na vyšší úroveň života v důchodovém věku," píše poslanec.

"Podle našeho návrhu by se výše důchodu měla odvíjet od odvedených finančních částek do fondu sociálního zabezpečení a důchod by měl být přiznán každému občanovi v 5 kategoriích podle toho, kolik přispěl. To považujeme spravedlivé," podotkl.

Starobní důchod by podle něj měl být pro ženy doplněn bonusem a měl by obsahovat zvýhodnění za porod a za každé narozené druhé a třetí dítě. "Přidělovala by se částka, která by měla dvě složky. Za porod a za výchovu, abychom rodiny motivovali a zároveň také nediskriminovali muže, kteří se po porodu starají v době mateřské péče o dítě, a matka se vrací do zaměstnání. Náš návrh činí 1/5 na porod a 4/5 za výchovu. Děti ze slušných rodin, které řádně vychovávají své děti a neparazitují na našem sociálním systému, potřebujeme jako sůl. Mimo jiné bychom chtěli nahradit název mateřská dovolená výrazem mateřská péče, protože výchova dítěte opravdu není žádnou dovolenou," vysvětluje Okamura.

Starobní důchod by také prý měl obsahovat i další bonusový příplatek v případech, že by člověk pracoval ve zvlášť obtížných podmínkách dle kategorií, které by byly jasně nastaveny ve vyhlášce.

"Každý občan by musel odpracovat minimální počet let a měla by být stanovena pevná hranice odchodu do důchodu. Naše představa pro odchod do důchodu je pro ženy i muže 65 let. Valorizace je nedílnou součástí důchodu. Při valorizaci by měl každý dostat vždy stejnou částku, tím by se nerozevíraly sociální nůžky tak, jako se tomu děje v současné době. Po nastavení výše uvedených parametrů by byl dodržen princip zachování důstojných podmínek pro život seniorů a zachován celkový princip zásluhovosti z let předcházejících," píše Okamura.

"Finanční zajištění důchodů by bylo nejen z odvodů do sociálního zabezpečení, ale stát by do tohoto fondu měl navíc věnovat i zisky ze státních firem, jako je například Budvar nebo ČEZ. A samozřejmě navrhuji přesunout na důchodový účet také miliardy korun, které vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL vyčlenila na přijímání tisíců nezákonných imigrantů. A po letech také vidíme, že peníze vyvedené z důchodového fondu za pravicové vlády Václava Klause, tehdy na tomto účtu bylo 300 miliard korun, nesou v své trpké ovoce v podobě nedostatků finančních prostředků na tomto účtu, který je dnes naopak desítky miliard v mínusu. A samozřejmě platí, že tato vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL vyčlenila již několik milard korun na přijmutí nezákonných imigrantů do ČR, proti vůli většiny občanů - a já i naše SPD navrhujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a místo toho dát tyto peníze každý rok na podporu našich vlastních potřebných občanů, například seniorů, handicapovaných či rodin s dětmi," dodal.

"Chceme, aby došlo k vzájemné shodě všech politických stran a hnutí, ale i občanských iniciativ a společnosti nad budoucí reformou důchodového systému, protože jen tak bude mít dlouhodobou perspektivu fungování. Také je nutné vést vzájemnou diskusi všech dotčených aktérů na různých úrovních ještě před jejím schválením. Jak na politické, tak na občanské platformě. Předpokládaná realizace navrhované důchodové reformy musí najít všeobecnou podporu jak v politické, tak i občanské společnosti. K vyjádření postoje obyvatel by bylo vhodné využít obecného referenda, v němž by si lidé odpovědně zvolili cestu, jakým způsobem se chtějí zabezpečit na stáří. Návrh takového referenda nám však současná vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla. A sama vláda přitom žádné řádné řešení nenabídla," uzavřel Okamura.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky