Důchody zase porostou, rozhodla koalice. Podívejte se, co se chystá

Ministerstvo práce a sociálních věci čekají v roce 2014 znovu změny v důchodovém systému. A toto se chystá.

660

Vznikající koalice má důležitý úkol. Dohodla se na tom, že se o rok dřív vrátí k původní valorizaci důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Penze by se takto mohla zvedat ne až od ledna 2016, ale už od roku 2015. Růst penzí přibrzdila zejména Nečasova vláda kvůli úsporám a udržení nižšího schodku rozpočtu, nyní důchody rostou o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd.

Zrušení důchodové reformy

Cílem nové vlády ale zejména bude zrušení důchodové reformy, kterou prosadil Nečasův kabinet a která platila od ledna 2013. Bude to zmatek. Lidé mohli část odvodů přesměrovat do vlastního spoření, k tomu musí ukládat ještě určitou sumu ze svého. Tento takzvaný druhý pilíř se má sloučit s penzijním spořením, tedy se třetím pilířem. V něm se chystají změny, a to zřejmě ve státních příspěvcích. Vznikající koalice by chtěla víc motivovat lidi ke spoření na stáří. Takže takové malé zemětřesení v penzijním systému.

Co se určitě změnilo od 1.1.2014?

1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu činí

• první redukční hranice 865 Kč,
• druhá redukční hranice 1 298 Kč,
• třetí redukční hranice 2 595 Kč

2. Elektronizace předepsaných tiskopisů a podání

Zákonem č. 470/2011 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 vkládá do § 162 zákona o nemocenském pojištění odstavec 5. Podle tohoto ustanovení zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení může určit, které tiskopisy lze nadále podávat písemně. V roce 2013 byla udělena výjimka pro všechny tiskopisy. Od 1. ledna 2014 bude možno nadále postupovat při podávání některých tiskopisů jako dosud, je však třeba sledovat na webové stránce České správy sociálního zabezpečení platnost výjimky pro jednotlivé tiskopisy.

Další informace týkající se předepsaných tiskopisů a elektronizace naleznete na adrese www.cssz.cz/cz/tiskopisy.

3. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy

Zákonem č. 396/2012 Sb. se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mimo jiné i zákon o nemocenském pojištění:

Od 1. 1. 2013 je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena. Obdobně předává OSSZ podklady zaměstnavateli.

4. Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se zvyšuje z 1 242 432 Kč v roce 2013 na 1 245 216 Kč v roce 2014.

5. Sazby pojistného (důchodové spoření)

Od 1. ledna 2013 se zavádí nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, a to důchodové spoření. Placení pojistného na důchodové spoření upravuje zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Zaměstnanci, který je účastníkem důchodového spoření, sráží zaměstnavatel z jeho vyměřovacího základu pojistné ve výši
• 5 % na důchodové spoření. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet orgánu Finanční správy.
• 3,5 % na důchodové pojištění. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet OSSZ. Zaměstnavatel je povinen za měsíc leden 2013 a za následující měsíce používat nový (upravený) tiskopis „Přehled o výši pojistného“.

6. Důchodové pojištění OSVČ

• hranice příjmu za kalendářní rok (pokud OSVČ byla OSVČ ve všech 12 kalendářních měsících) pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vedlejších se zvyšuje z 62 121 Kč v roce 2013 na 62 261 Kč v roce 2014
• minimální měsíční vyměřovací základ se zvyšuje
u OSVČ hlavních z 6 471 Kč v roce 2013 na 6 486 Kč v roce 2014
u OSVČ vedlejších z 2 589 Kč v roce 2013 na 2 595 Kč v roce 2014
• minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění se zvyšuje
u OSVČ hlavních z 1 890 Kč v roce 2013 na 1 894 Kč v roce 2014
u OSVČ vedlejších ze 756 Kč v roce 2013 na 758 Kč v roce 2014

Témata: důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky