Přípravné třídy pomohou srovnat handicap: Všem dětem a zadarmo

Pokud dítě z různých důvodů nemůže nastoupit do první třídy základní školy, představuje tzv. nultý ročník vhodné řešení. Dítě dostane prostor, jak dohnat své vrstevníky. Rodiče za to navíc nemusí nic platit. Největší novinkou letošního školního roku je, že nulté ročníky jsou nově otevřeny pro všechny děti. Nově je mohou zřizovat i církve a náboženské společnosti.

Ilustrační fotografie

Přípravné třídy, tzv. nulté ročníky, fungují v Česku od roku 1993, zákon je přesně vymezil o 11 let později. Původně byly určené výhradně pro děti ze špatných socioekonomických poměrů, novela školského zákona platná od ledna letošního roku je však otevřela všem dětem, které dostanou odklad nástupu do 1. třídy, protože by školní vzdělávání nezvládly.

Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny však musí mít pocit, že dítěti nultý ročník pomůže vyrovnat handicap vůči vrstevníkům a jeho zařazení do přípravné třídy doporučit. Do přípravné třídy mohou chodit i pětileté děti, u kterých je jasné, že potřebují dohnat své vrstevníky a že to ve školce nevládnou.

O přijetí do nultého ročníku základní školy nadále rozhoduje ředitel příslušné školy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. S umístěním dítěte musí přirozeně vyjádřit souhlas rodiče. Ti ale o možnost umístit dítě do přípravné třídy většinou stojí, nic za něj totiž neplatí. Pokud by dítě muselo opakovat poslední ročník mateřské školy, zadarmo by jej nemělo.

Čím jsou nulté ročníky speciální? Děti se zde učí v malých kolektivech. Jedna třída by měla mít 10 až 15 žáků. Právě nemožnost naplnit dolní limit žáky, kteří by splňovali socioekonomická kritéria, vedl v minulosti ředitele k tomu, že do tříd přijímali i děti, které nepocházely z chudých rodin, ale nebyly na nástup do školy připravené.

Bez nich by totiž přípravnou třídu nemohli otevřít. Podle informací České školní inspekce navštěvovala ve školním roce 2012/13 přípravné třídy neoprávněně hned čtvrtina dětí.

Nulté ročníky pomáhají vyrovnat ztrátu, kterou jejich žáci mají na své vrstevníky. Za svůj výkon nejsou známkováni, dostávají jen slovní hodnocení. Během roku se naučí základním dovednostem, které jako školáci budou potřebovat. Nulté ročníky pomáhají hlavně dětem, které třeba vůbec nechodily do školky. Díky roku navíc se naučí vůbec fungovat v kolektivu.

Ředitelé si pochvalují, že až takové děti nastoupí do první třídy, jsou už hotovými školáky. Jinak by školu nevládaly, což by je negativně ovlivnilo po celý zbytek školní docházky a navíc by to rušilo a brzdilo i ostatní spolužáky.

Témata: školství

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky