Většina Čechů si myslí, že EU nefunguje demokraticky

Dvě pětiny občanů (41 %) si myslí, že Evropská unie funguje demokraticky. Čtvrtina lidí (27 %) se domnívá, že EU funguje efektivně. Pětina populace (22 %) hodnotí rozhodování v EU jako dostatečně promyšlené a pružné. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má čtvrtina občanů ČR (24 %). U všech sledovaných otázek došlo v porovnání s průzkumem před rokem ke snížení podílu příznivých názorů.

Diskuse: 0

660
reklama

V období před blížícími se volbami do Evropského parlamentu se STEM zajímal o názory české veřejnosti na Evropskou unii. Celkově je možné říci, že pozitivní hodnocení EU jsou ve veřejném mínění v menšině. Dvě pětiny občanů se domnívají, že Evropská unie funguje demokraticky. Ještě méně lidí (27 %) si myslí, že unie funguje efektivně. Rozhodování v EU hodnotí jako dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné pouze pětina veřejnosti (22 %).

Pohled veřejnosti na demokratičnost a efektivitu fungování Evropské unie se od počátku sledování na podzim 2005 do roku 2009, kdy byla Česká republika předsednickou zemí EU, pozvolna zlepšoval, až dosáhl na počátku roku 2009 dosud maximálních hodnot. Podle tehdejšího průzkumu STEM si tři pětiny občanů myslely, že EU funguje demokraticky, a více než dvě pětiny se domnívaly, že rozhodování v EU je pružné a hospodárné. Od roku 2010 se však podíl příznivých názorů na fungování EU postupně snižoval. Průzkum vloni v dubnu ukázal nárůst podílu pozitivních hodnocení fungování EU, který však letošní výsledky nepotvrdily. V otázce rozmyšleného, pružného a hospodárného rozhodování v rámci Evropské unie dokonce aktuálně zjišťujeme historicky nejnižší podíl souhlasných odpovědí.

V návaznosti na hodnocení fungování unie STEM současně zkoumal, zda má veřejnost přehled o některých záležitostech týkajících se EU. Aktuální výsledky ukazují, že čtvrtina veřejnosti má alespoň orientační přehled o tom, co patří do výhradní pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU. Po postupném zvyšování míry informovanosti, které časová řada STEM zachytila od našeho vstupu do EU, se letos poprvé podíl lidí považujících se za informované v otázce pravomocí v rámci EU snížil.

Pozitivní názory na fungování Evropské unie mají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním (mezi vysokoškolsky vzdělanými občany je 62 % těch, kteří si myslí, že EU funguje demokraticky, 39 % považuje fungování EU za efektivní a 33 % hodnotí rozhodování v EU jako dostatečně rozmyšlené). S ohledem na politickou orientaci zjišťujeme podle očekávání nejvyšší podíl příznivých názorů na fungování EU mezi sympatizanty TOP 09 a ODS, naopak nejnižší u stoupenců KSČM.  Mezi lidmi, kteří se sami v otázkách pravomocí EU označují za informované, jsou jasně častější příznivé názory na fungování Evropské unie, ovšem pouze v případě hodnocení demokratičnosti fungování EU jde o většinovou převahu pozitivních odpovědí (56 %).

Loading...
Témata: EU

Diskuze: Většina Čechů si myslí, že EU nefunguje demokraticky

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky