Loni bylo vyhlášeno celkem 2413 firemních bankrotů

V loňském roce bylo vyhlášeno 2413 firemních bankrotů, z toho 1232 se týkalo právnických osob a 1181 fyzických osob podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB - Czech Credit Bureau, kterou zveřejnila ve středu.

reklama

Počet zbankrotovaných firem tak loni meziročně vzrostl o 49 procent.
 
Za celý rok 2011 se bankroty fyzických osob podnikatelů podílely na celkovém počtu firemních bankrotů 49 procenty, v prosinci to bylo 51 procent. V roce 2010 přitom jejich podíl činil jen 22 procent. V roce 2011 připadlo v průměru na jeden měsíc 103 bankrotů právnických osob, což je o jeden méně než v roce 2010. Průměrný měsíční počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ve výši 98 v roce 2011 byl o 68 případů vyšší než v roce 2010.
 
"Z porovnání firemních bankrotů vyplývá, že se zhruba od října 2011 postupně rozevírají nůžky mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů, resp. se prodlužuje doba mezi podáním návrhu a vyhlášením bankrotu, a to u obou skupin firem. Tento vývoj je mnohem razantnější u fyzických osob podnikatelů," prohlásila Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
Počet návrhů na firemní bankrot dosáhl v prosinci 2011 výše 663, což je zdaleka nejvyšší počet podaných návrhů od doby platnosti nového zákona. Platí to pro obě skupiny firem. Počet návrhů na firemní bankrot se zvýšil jak ve srovnání s listopadem (o 113 návrhů), tak i s prosincem roku 2010 (o 200 návrhů). Na růstu počtu návrhů na firemní bankrot mezi listopadem a prosincem se podílely především návrhy na bankrot právnických osob (75 případů), zatímco ve srovnání prosince 2010 a 2011 to byly především návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů (153 návrhů).
 
Nejvíce firemních bankrotů bylo v prosinci 2011 vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (33) a v Praze (30 případů). Nejméně jich bylo tradičně v nejmenším kraji - v Karlovarském kraji (pouze 4). Jen o jeden firemní bankrot více bylo vyhlášeno v Libereckém kraji.
 
V celkovém počtu firemních bankrotů za rok 2011 obsadil "první místo" opět Moravskoslezský kraj (465 případů) a za ním pak Praha (359 případů). Naopak nejméně bankrotů lze nalézt v Karlovarském kraji (51 případů) a v kraji Vysočina (57 případů).
 
Mezi lety 2010 a 2011 se nejrychleji zvyšoval počet vyhlášených bankrotů v Ústeckém kraji (růst na téměř čtyřnásobek) a v Moravskoslezském kraji (růst na téměř trojnásobek). K poklesu jejich počtu v daném období došlo v Jihomoravském kraji a v Praze (shodně o tři procenta). V průměru za všechny kraje se počet bankrotů mezi lety 2010 a 2011 zvýšil o 48 procent.
 
Podle jednotlivých odvětví bylo v roce 2011 vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společnostní na firmy v odvětví obchod a pohostinství (416), jejich počet se však meziročně nezměnil. U subjektů podnikajících ve službách to pak bylo 367 bankrotů a ve srovnání s rokem 2010 se jejich počet o tři procenta snížil.
 
K nejvyššímu meziročnímu růstu v počtu bankrotů došlo v odvětví zemědělství a těžba (růst o 40 procent). Ve stavebnictví se sice počet bankrotů obchodních společností mezi rokem 2010 a 2011 zvýšil podstatně méně (o šest procent), avšak na 10 000 firem v tomto odvětví připadlo nejvíce bankrotů, a to 73. Nejméně z tohoto rizikovým odvětvím byly služby, v tomto odvětví připadlo na 10 000 firem pouze 27 bankrotů.

Témata: bankrot

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky