Zlato potřebuje ryzí trh

Obchod s investičními kovy a mincemi v Česku potřebuje transparentnější podmínky. Nejvýznamnější hráči na trhu proto zakládají Asociaci pro investiční kovy a mince (AIKM).

Zlato, ilustrační fotografie

Zákazník musí mít jistotu, že produkt ze vzácného kovu, který si kupuje, není uměle nadhodnocený, že se mu dostává odpovídajících služeb a uváděná ryzost je zaručena. Jelikož ne vždy se tak děje, nejvýznamnější subjekty na trhu zakládají asociaci, která to po svých členech bude vyžadovat.

Zakladateli Asociace jsou společnosti Česká mincovna, a.s. a GoldenGate CZ, a.s. spolu s Českou numismatickou společností. Dvě prvně jmenované jsou klíčovými hráči na českém trhu. Česká mincovna je výrobcem oběžných (1 - 50 Kč), pamětních a investičních mincí a medailí, zároveň je v této oblasti nejvýznamnějším obchodníkem. GoldenGate je lídrem trhu v oblasti spoření do fyzického zlata a stříbra. Česká numismatická společnost je autoritou v oboru historických platidel.

„O investice do drahých kovů a mincí se zajímá stále více občanů České republiky. Vkládají do nich velkou část svých úspor. Naším cílem je proto prostředí kultivovat a poskytnout jim podobné jistoty, jako když své peníze vkládají třeba do bank,“ uvedl předseda Asociace a předseda představenstva GoldenGate CZ Vladimír Brůna.

K čemu se hlásí členové Asociace v rámci svého Etického kodexu:

- svým smluvním i potenciálním klientům vždy poskytují transparentní, objektivní a úplné informace

- ctí pravidla slušného a poctivého obchodního styku a vždy jednají ve prospěch klienta

- vyvarují se jakýchkoli nekalých praktik, a to i nad rámec povinností daných zákonem

Aleš Brix, člen představenstva a obchodní ředitel České mincovny k tomu uvádí: „Trh s drahými kovy v jejich investiční podobě má v České republice ohromný potenciál růstu. V době, kdy ukládání peněz v bankách přestává být zajímavé a akciové trhy přinejlepším stagnují, čeští investoři houfně obracejí svou pozornost na zlato a stříbro v podobě mincí a slitků. Právě proto je nutné, aby měl trh jasná pravidla, kterých se všichni budou i dobrovolně držet,“ uvedl k tomu Aleš Brix a dodal: „Přísný etický kodex je proto klíčovou záležitostí.“

Vzdělávání a poradenství

Asociace chce navíc být platformou, která bude veřejnosti poskytovat relevantní informace o obchodování s drahými kovy a mincemi. K tomu zřizuje speciální internetové stránky www.aikm.cz a plánuje cyklus přednášek pro veřejnost. Zároveň má ambice stát se ochráncem investorů před nekalými obchodními praktikami, jako jsou zejména:

- klamavá komunikace s cílem záměny obecného kovu za ryzí

- podhodnocená výkupní cena

- nadhodnocené predikce vývoje ceny

Členové asociace:

Golden Gate CZ, a.s. - lídr českého trhu v obchodu s drahými kovy a spoření do fyzického zlata i stříbra. Zobchodoval již 6,2 miliardy korun v drahých kovech. Vydal řadu unikátních mincí. Své služby a poradenství nabízí již 5 let.

Česká mincovna, a.s. - výhradní dodavatel českých oběžných (1-50 Kč) a pamětních mincí pro Českou národní banku. Nejvýznamnější obchodník s mincemi na českém trhu.

Česká numismatická společnost, z.s. – občanské sdružení, jehož cílem je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplínách. Sdružuje sběratele, vědecké pracovníky i tuzemské a zahraniční kulturní a vědecké instituce. 

Témata: zlato

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky