Novinky ministerstva k Mezinárodnímu dni rodin

Podívejte se na přehled, který k 22. výročí Mezinárodního dne rodin připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou v něm představeny novinky v oblasti rodinné politiky, které rodičům pomohou v péči o předškolní děti a sladění práce a rodinného života.

Ilustrační fotografie
reklama

„Chtěli jsme připomenout a oslavit Mezinárodní den rodin, vyzdvihnout roli rodiny, její smysl a význam. Nesmíme zapomínat, že děti jsou naší budoucností,“ řekla ministryně Michaela Marksová. „Budu proto nadále podporovat návrhy a přípravu dalších opatření, která usnadní život rodinám s dětmi,“ dodala ministryně Marksová.

Vláda schválila týdenní otcovskou dovolenou, která je tak čerstvou novinkou v podpoře rodin s dětmi. Tatínkové budou moci od začátku příštího roku využít možnost pomáhat v šestinedělí s péčí o novorozence. Poporodní péče jim bude kompenzována jako dávka z nemocenského pojištění, obdobně jako je to dnes u mateřské.

Ministerstvo připravilo nový zpravodaj Rodina&Gender, který bude každý druhý měsíc přinášet novinky z oblasti rodinné politiky, slaďování pracovního a rodinného života, stárnutí populace a genderové rovnosti. Newsletter nabídne přehlednou formou informace, které lze využít jak při plánování záměrů a projektů, tak při hledání možného financování aktivit v této oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, že rodinná politika a politika stárnutí, má-li být účinná, musí stavět na spolupráci s kraji a obcemi. První číslo najdete již brzy na webových stránkách MPSV.
Ministerstvo eviduje v současnosti již 116 dětských skupin s 1 700 místy pro předškolní děti, což svědčí o úspěšném rozvoji tohoto legislativně zakotveného typu zařízení péče o předškolní děti. „Těší mě, že rodiče začínají využívat výhod této kvalitní a finančně dostupné služby, která jim má pomáhat k lepšímu sladění rodinného a pracovního života,“ uvedla ministryně Marksová. Na podporu informovanosti o dětských skupinách spustilo MPSV web www.dsmpsv.cz. Další výzva na podporu dětských skupin z Evropského sociálního fondu se plánuje na konec roku 2016.
Rozšíření nabídky v oblasti péče o předškolní děti by mohl pomoct pilotní projekt, který bude ověřovat novou službu péče o nejmladší děti, tzv. „mikrojesle“. Žádost o finanční podporu na zřízení a provoz mikrojeslí v rámci výzev č. 126 a č. 127 bude možné podat v příštích dnech, konkrétně v období od 16. 5. do 6. 6. 2016. Veškeré důležité informace jsou na webových stránkách projektu http://mikrojesle.mpsv.cz/. Konkrétní znění výzev naleznete na webu www.esfcr.cz.

Na konci května bude prezentován výstup činnosti Odborné komise pro rodinnou politiku a to při příležitosti konání kulatých stolů k představení Koncepce rodinné politiky. Cílem kulatých stolů je seznámit odbornou i širokou veřejnost s tímto strategickým dokumentem a navrhovaná opatření diskutovat ještě předtím, než jej bude schvalovat vláda.

Díky zjednodušení přípravy žádostí v dotačním titulu Obec přátelská rodině se jejich počet zvýšil, v současné době probíhá vyhodnocení 37 přijatých žádostí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nezapomíná ani na rodiny seniorů a připravuje nový dotační titul pro kraje a obce s předpokládaným vyhlášením v červnu 2016.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky