Osobních bankrotů stále přibývá

Jen v srpnu bylo vyhlášeno 1129 osobních bankrotů, což je jejich nejvyšší počet od ledna 2008. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau, o které informovala v pátek.

reklama

Oproti červenci počet bankrotů stoupl o 269. Od začátku letošního roku do srpna bylo vyhlášeno 7291 osobních bankrotů, zatímco ve stejném období loňského roku to byla méně než polovina. Nejvíce bankrotují lidé mezi 35 a 44 lety. V průměru trvá vyřízení bankrotu od podání návrhu do jeho vyhlášení 45 dní.

„Růst počtu osobních bankrotů se nezastavil, i když meziroční tempo růstu se postupně snižuje,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
.
Návrh na osobní bankrot podalo v srpnu 1534 osob, a to je o 335 více než v červenci. V období od ledna do srpna podalo návrh na osobní bankrot 9854 lidí, což je o 4763 více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se počet vyhlášených osobních bankrotů zvýšil o 94 procent.

„Rozdíl mezi počtem návrhů a počtem vyhlášených osobních bankrotů se v zásadě stabilizoval, i když na vyšší úrovni, než tomu bylo v roce 2009 a 2010,“ vysvětlila Kameníčková.

Od počátku platnosti zákona umožňujícího vyhlášení osobního bankrotu se na jejich počtu nejvíce podíleli lidé ve věku 35 až 44 let. Tvořily téměř jednu třetinu všech případů. O něco více než jednou pětinou se podílely osoby ve věku od 45 do 54 let. Nejmenší podíl na počtu osobních bankrotů vykázala nejmladší věková skupina do 24 let (tři procenta). Počet osobních bankrotů nejstarší věkové skupiny (55 let a více) se na jejich celkovém počtu podílel také jednou pětinou.

Analýza se také zaměřila na dobu mezi podáním návrhu na osobní bankrot a jeho vyhlášením. Ta se mezi kraji výrazně odlišuje. Podle jednotlivých soudů se pohybuje od necelých 28 dnů až do více než 71 dnů, počítáno z údajů od ledna 2008. V průměru za všechny soudy to bylo necelých 45 dní.

„Zajímavé je, že až na malé výjimky platí, že čím více osobních bankrotů daný soud vyhlásil, tím kratší dobu k tomu potřeboval. Tak např. podíl soudu, který dokázal dovést návrh na osobní bankrot k jeho vyhlášení za v průměru 27,6 dnů, na všech vyhlášených osobních bankrotech byl největší, a to 27 procent. Soud, kterému to trvalo naopak nejdéle, se na celkovém počtu vyhlášených osobních bankrotů podílel jen devíti procenty,“ doplnila Kameníčková.

V srpnu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (175 případů), dále v Moravskoslezském kraji (167) a ve Středočeském kraji (123). Nejméně pak v kraji Vysočina (13) a v Jihočeském kraji (34).

Za osm měsíců letošního roku bylo vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji (1153) a jen o něco méně v Ústeckém kraji (1127). Nejméně osobních bankrotů bylo v tomto období vyhlášeno v kraji Vysočina (125) a v Praze (234).

Od ledna do srpna 2011 se, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010, se nejrychleji zvýšil počet bankrotů v Plzeňském kraji (o 275 procent) a jen o něco pomaleji v Karlovarském kraji (o 267 procent). Pouze o 33 procent stoupl počet osobních bankrotů v Pardubickém kraji a o 41 procent pak v Moravskoslezském kraji.

V prvních osmi měsících letošního roku se počet návrhů na osobní bankrot, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zvýšil v Jihomoravském kraji (o 164 procent) a jen o něco pomaleji pak v kraji Plzeňském (o 160 procent). Nejnižší tempo růstu vykázal kraj Liberecký, ve kterém se počet návrhů na osobní bankrot v daném období zvýšil pouze o 35 procent.

V letošním roce bylo nejvíce osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel vyhlášeno v Karlovarském kraji (16,2 osobních bankrotů), dále v Ústeckém kraji (13,5 osobních bankrotů) a Královéhradeckém kraji (10,6 osobní bankrotů). Nejméně případů nalezneme v Praze (1,9 osobních bankrotů) a v kraji Vysočina (2,4 osobních bankrotů). V průměru za všechny kraje připadlo na 10 0000 obyvatel 6,8 osobních bankrotů.

Témata: bankrot

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky