Kde najít peníze a příklady dobré praxe?

Na tuto zásadní otázku při přechodu české republiky na oběhové hospodářství odpoví třetí ročník konference "Předcházení vzniku odpadů", kterou pořádá České ekologické manažerské centrum z.s. (CEMC) už 24. a 25. října 2016. Na konferenci vystoupí přední zástupci ministerstev, fondu, obcí a klíčových podniků, jako jsou například Škoda Auto, LEGO, IKEA, Erste Corporate Banking a Ahold.

Peníze CZK, ilustrační fotografie
reklama

Téma je toliko zásadní, že konference je zaštítěna samotným předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou.

Předcházení vzniku odpadů a opětovné využití již vzniklých odpadů patří nejvýše v hierarchii odpadového hospodářství. V návaznosti na Program předcházení vzniku odpadů ČR schválený vládou v roce 2014 a se snahou pomoci při přechodu k oběhovému hospodářství pořádá České ekologické manažerské centrum, z.s již třetí ročník konference Předcházení vzniku odpadů. Konference se koná ve dnech 24. a 25. října 2016 v prostorách Autoklubu ČR v Praze Opletalově ulici.

"Program konference bude opět bohatý a pestrý a týká se jak obecných systémových otázek spojených s předcházením vzniku odpadů, tak praktických příkladů předcházení vzniku či opětovného využití komunálních i podnikových odpadů," říká Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC.

První programový blok se bude týkat možností finanční podpory projektů. "Ta je možná jak z prostředků rezortu životního prostředí, tak z prostředků Ministerstva zemědělství (předcházení vzniku potravinových odpadů) a úřadů práce (podpora zaměstnanosti v odpadovém hospodářství, podpora sociálního podnikání)," vysvětluje V. Študent. S těmito programy seznámí účastníky konference zástupci všech tří jmenovaných rezortů.

Druhý blok bude zas věnován otázkám uvádění oběhového hospodářství do života. Vyjádří se k tomu zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, dále Svazu chemického průmyslu. O vzniku Implementačního centra cirkulární ekonomiky seznámí účastníky zástupce Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Dále bude představena metodika zavádění projektů udržitelné spotřeby a výroby, zkušenosti z jejich realizace v různých podnicích a rovněž metodika projektů čistší produkce.

"Každý den budou představeny úspěšné projekty předcházení vzniku odpadů jak na komunální, tak i podnikové sféře. Z oblasti komunální sféry mohu uvést manuál předcházení vzniku odpadu v obcích, projekt Oslavy bez odpadu z jedné malé středočeské obce, brněnský RE-USE projekt nebo pražská Zdrojovna, internetový projekt Nevyhazujto.cz či projekt Jsem zpět pro opětovné použití elektrospotřebičů společnost a to není zdaleka všechno," představuje program konference V. Študent.

Z oblasti předcházení vzniku podnikových odpadů, projektů udržitelné spotřeby a výroby či udržitelného rozvoje vystoupí na konferenci například zástupci společností AHOLD Czech Republic, a.s. (generální partner konference), CEMEX Czech Republic, a.s., Eurest, s.r.o., IKEA Česká republika, LEGO Production, s.r.o., Linde Vítkovice, a.s., MORA Moravia, a.s., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a v neposlední řadě Škoda Auto, a.s. Všem, kteří by chtěli jejich příkladu následovat, nabízí svou finanční a metodickou pomoc Erste Corporate Banking , hlavní partner konference.

Loading...
reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky