Tepelné hospodářství Hradec Králové podalo podnět k ÚHOS

Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) v tomto týdnu podala podnět k přezkoumání možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ze strany dodavatele tepla společnosti Elektráren Opatovice (EOP), také na Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). Pokračuje tak v nesouhlasu se skokovým navýšením cen tepla společností EOP pro rok 2014, které započalo 13. prosince 2013 podáním na prošetření cenové politiky EOP k Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ).

660

Ze strany THHK tak jde o rekordně rychlou reakci od okamžiku 22. listopadu 2013, kdy se o navýšení cen tepla poprvé dozvědělo. Dne 28. ledna 2014 proběhlo zasedání představenstva městské společnosti THHK, které návrh podání podnětu k přezkoumání na Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚHOS) schválilo.

Společnost EOP pro rok 2014 navýšilo cenu tepla z primárních horkovodů o 8,45% a ze sekundárních teplovodů pro konečné odběratele o 5,5%. THHK považuje tyto nárůsty jako neopodstatněné, a jako precedens pro další nestandardní zdražování ceny tepla v dalších letech.

Královéhradecká městská společnost THHK se tak snaží o zmírnění dopadů navýšení cen tepla ze strany Elektráren Opatovice pro všechny odběratele královéhradeckého a pardubického regionu. Svými cenami i nadále patří mezi nejlevnější teplárenské společnosti v České republice, které dodávají teplo a teplou vodu do desítek tisíc domácností a několika stovek institucí. Tuto strategii nízkých cen tak chce Tepelné hospodářství udržet i dlouhodobě do budoucna.

Témata: ÚHOS
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky