Registrací ochranné známky to nekončí. Vlastníci si musí sami hlídat, jestli je někdo nekopíruje

Registrace ochranné známky by měla jejím vlastníkům přinést jistotu, že na jejich značce nebude nikdo parazitovat. Snahy o zneužívání cizího duševního vlastnictví však nejsou ničím výjimečným. Aby měli vlastníci skutečně jistotu, že si někdo nechce zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví podobnou či stejnou ochrannou známku, musí si nové přihlášky sami hlídat.

Ilustrační fotografie

Tuto povinnost na vlastníky ochranných známek přenesla novela zákona o ochranných známkách před dvěma lety. „Právo bránit svá starší práva je v plné dispozici vlastníka starší ochranné známky, jenž může uplatnit proti zápisu přihlašované ochranné známky námitky. Neprovádění věcného průzkumu dvojité shody a její zahrnutí do námitkových důvodů, jež bylo nutno na základě směrnice implementovat, je ostatně pro většinu evropských států, včetně Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, běžnou praxí již od 90. let minulého století,“ uvedla Iveta Matajová z Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vlastníci ochranných známek potřebují pravidelný monitoring přihlášek

Ukazuje se, že pravidelný monitoring nových přihlášek se vlastníkům ochranných známek vyplatí. Nově přihlašované známky, kterých je měsíčně v České republice několik stovek, bedlivě sleduje například společnost HERO CZECH s.r.o., která vlastní ochrannou známku SUNAR.

„V případě, že by si někdo zapsal totožnou ochrannou známku, znamenalo by to pro nás samozřejmě komplikaci. Již jsme se setkali s tím, že jiné společnosti chtěly na dobrém jménu a pověsti našich značek a brandu parazitovat. Tomu se snažíme maximálně předejít a naše advokátní kancelář pro nás pravidelně provádí monitoring ochranných známek, kdy kontrolují, zda nebyla podána přihláška stejné nebo velmi podobné ochranné známky. Když se tak v minulosti stalo, bránili jsme naše značky podáním námitek a jsme připraveni je chránit i v budoucnu,“ řekl jednatel společnosti Vladimír Kučera.

HERO CZECH s.r.o. má aktuálně zaregistrovaných 55 ochranných známek, přičemž označení SUNAR si zapsalo hned pod několika ochrannými známkami různých druhů a v různých vyobrazeních. Jedna z ochranných známek společnosti HERO CZECH s.r.o. byla registrována už v roce 1951 – má tedy téměř 70 let. „Naštěstí jsme průběhu této doby i přes velké množství našich ochranných známek řešili pouze několik komplikací. V roce 2017 podala nejmenovaná americká společnost dvě přihlášky ochranných známek EU se stejným a velmi podobným názvem a byli jsme tedy nuceni proti těmto přihláškám podat námitky. Námitkové řízení nakonec skončilo vzájemnou dohodou,“ dodal Kučera.

Za podobností může být záměr i nevědomost

Advokátní kancelář MACEK.LEGAL pro své klienty zajišťuje monitoring přihlášek nových ochranných známek. A přihlašovatelů, kteří usilují o zápis již existující známky, podle jejích zástupců není málo. „S tímto problémem se v praxi poměrně často setkáváme. Z naší zkušenosti se jedná spíše o nevědomost, kdy přihlašovatel před podáním přihlášky neprovede rešerši v databázích ochranných známek, nebo ji neprovede dostatečně dobře. Je tedy přesvědčen o tom, že jeho přihlašované označení je jedinečné a registraci nic nebrání. Poté bývá velmi překvapen, když jsou proti přihlášce jeho ochranné známky podány námitky. Setkali jsme se ale také s případy, kdy přihlašovatel chtěl parazitovat na zavedené značce a záměrně si chtěl zaregistrovat velmi podobné označení,“ popsal advokát Daniel Macek z advokátní kanceláře MACEK.LEGAL.

Pokud kancelář při monitoringu odhalí podobnou či totožnou ochrannou známku, ihned po poradě s klientem podává námitku proti jejímu zápisu. Na podání námitky je lhůta 3 měsíce od zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV. Po vypršení stanovené doby může úřad přihlašované označení i přes jeho shodnost zaregistrovat. „Pokud vlastník ochranné známky nebude sledovat zveřejněné přihlášky, může být nepříjemně překvapen, když zjistí, že si někdo další zaregistroval shodnou nebo velmi podobnou ochrannou známku. Tato situace může být řešitelná, ale pro vlastníka to znamená nemalé komplikace a nutnost k jejímu vyřešení vynaložit čas a peníze,“ upozornil Macek.

Novela přiblížila úpravu ochranných známek ostatním zemím EU

Systém ochranných známek v České republice čekal na novelizaci patnáct let. Bylo nutné reagovat na výrazné změny v podnikatelském prostředí, zejména v souvislosti s rozvojem internetu a dalších elektronických nástrojů. Změny zákona měly za cíl především přiblížení české úpravy ochranných známek úpravě ostatních členských států Evropské unie. Novela zákona rozšířila dosavadní druhy ochranné známky. Nyní lze zaregistrovat tyto typy ochranných známek: slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou bez obrysů, zvukovou, pohybovou, multimediální a holografickou.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky