Jsou Češi ochotni přijímat uprchlíky? Výzkum přinesl zajímavá čísla

Migrace je palčivým tématem pro všechny evropské země, Českou republiku nevyjímaje. Na rozdíl od mnoha problematik, které jsou předmětem diskuzí téměř výhradně v užších akademických nebo politických kruzích, je narůstající počet imigrantů přicházejících do evropských zemí tématem diskutovaným napříč celou společností. Češi podle průzkumu patří k nejméně ochotným národům, co se přijímání uprchlíků týká.

Zařízení pro uprchlíky Bělá pod Bezdězem
reklama

Podle dlouhodobého výzkumného projektu European Social Survey (ESS), jehož cílem je porozumět moderní evropské společnosti a změnám, které v ní probíhají, se postoje v otázce přijímání uprchlíků v jednotlivých zemích EU značně liší.

Výzkumníci se ptali na to, „do jaké míry by podle Vás měla Česká republika (Belgie, ..., Velká Británie) dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika, jako je většina českých (belgických, ..., britských) lidí?"

Kromě ochoty přijímat imigranty stejné rasy nebo etnika výzkumníci zjišťovali také ochotu obyvatel evropských zemí akceptovat přistěhovalce jiné rasy či etnicity a lidi přicházející z chudších zemí mimo Evropu.

  • Kompletní srovnání zemí EU najdete zde.

Podle výsledků nejsou Češi přijímání velkého množství imigrantů příliš otevření. Ještě menší ochotu přijímat ve své zemi přistěhovalce vyjádřili dotázaní na Kypru, v Maďarsku a Portugalsku. Obyvatelé Česka jsou nejvíce otevření vůči imigrantům stejné rasy nebo etnické skupiny, méně jsou ochotni akceptovat imigranty jiné etnicity a lidi přicházející z chudších mimoevropských zemí.

Jen 8,9 procent Čechů by bylo ochotno přijímat hodně imigrantů stejné rasy nebo etnicity, jaké je většina obyvatel jejich země, 34,6 procent by bylo pro přijetí jen některých, 39,4 procent by přijalo jen malý počet imigrantů a 17,1 procent tázaných by to nedovolilo nikomu.

Pokud by šlo o imigranty jiné rasy nebo etnicity, větší počet by přijalo jen 4,6 procenta obyvatel ČR, jen některé 27 procent, malý počet 43,7 procent a žádné 24,7 procent.

Obyvatele chudých mimoevropských zemí by ve větším počtu přijalo 5,5 procenta Čechů, vybrané migranty 26,3 procent, malý počet 44,6 procent a 23,6 procent by je nepřijalo vůbec.

Témata: uprchlíci

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky