Exekuce bez soudního rozhodnutí čeká na schválení parlamentem

Do třetího čtení putuje novela občanského soudního řádu, která mimo jiné počítá s tím, že k provedení exekuce už exekutor nebude muset čekat na pověření soudu. Vládní návrh má podle předkladatelů zejména ulehčit přetíženým soudům.

reklama

"Novela upravuje citlivé a závažné téma výkonu rozhodnutí a související činnost exekutorů, kteří se podílí na vymáhání pohledávek. Cílem návrhu je odstranit praktické problémy, které se při aplikaci nyní objevují," řekl ve čtvrtek ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Norma by podle něj měla ochránit práva všech stran. "Zároveň ale ošetřuje také fenomén toho, že nemalou část administrativních úkonů vykonávají pracovníci na soudech. Zhruba 20 až 30 procent administrativy na soudech se věnuje právě exekucím," řekl Pospíšil a poukázal tak na jednu z klíčových pasáží novely, která počítá s tím, že o exekucích už nebudou rozhodovat soudy, ale exekutoři "pod dohledem soudu", což by mělo ulevit papírování.

"Vypuštění rozhodování o nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní. Soudy by se tak mohly soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu nemají, např. o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce, o nichž nerozhodl exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů. Uvolnění kapacit soudů by mohlo vést i k intenzivnějšímu výkonu dohledu nad činností exekutorů," nastiňují autoři návrhu svoji představu.

Vůbec první, co tak exekutor udělá poté, co řízení odstartuje, bude zápis do speciálního rejstříku, s jehož zřízením novela počítá a v něm budou evidovány všechny zahájené exekuce. Rejstřík povede ministerstvo spravedlnosti.

Se záměrem novely souhlasí také sami exekutoři, kteří však poukazují na některé její části, které by mohly v praxi zkomplikovat některá řízení. Novela například nově zavádí takzvaný předražek, tedy možnost "dlužníka" získat zpět svůj majetek ještě 14 dní po skončení řádné dražby. Tedy za předpokladu, že zájemce bude ochoten zaplatit o 25 procent vyšší cenu. Ministerstvo spravedlnosti návrh zdůvodňuje vyšší ochranou povinného, který může získat zpět svůj majetek, i vyšší výtěžností dražby. "Už ale neříká, že zmíněným postupem opět získají vyděrači své výpalné a exekuční řízení se protáhne o celé týdny," dává příklad z praxe soudní exekutor z Kladna Petr Kučera. Podle exekutorů tak zákon nezabraňuje častému problému, kdy se dražeb majetku účastní vyděrači - na skutečné zájemce o předmět dražby tlačí nabídkou, že za úplatu nebudou přihazovat a uměle tak navyšovat cenu.

Novela občanského soudního řádu navíc vymezí i druhy pohledávek, které bude moci vymáhat pouze soud, a ty, u nichž dostane věřitel na výběr a sám se bude moci rozhodnout, zda se svých peněz pokusí domoci prostřednictvím soudu či exekutora. Výlučné oprávnění rozhodovat ve věcech, které se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s bytovou náhradou, by přitom připadlo soudci. Mezi soudem a exekutorem by pak mohla volit například osamělá matka, která se domáhá pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu.

K uspokojení nároků věřitele by v budoucnu mohly posloužit i peníze, které si dlužník spoří v rámci důchodového připojištění. Novela mimo jiné počítá s přesunem sídla Exekutorské komory České republiky. Exekutoři by se měli přesunout z jihomoravské metropole do Prahy.

Ústavně-právní výbor se novele věnoval na čtyřech svých zasedáních, a přijal řadu pozměňovacích návrhů. K normě tak doplnil například povinnost předžalobní výzvy, která věřiteli dává povinnost dlužníka ještě jednou vyzvat k zaplacení dluhu a dát mu šanci exekuci se vyhnout.

Vzhledem k opakovanému zasedání výboru je k návrhu podáno několik pozměňovacích návrhů a o definitivní podobě zákona se tak rozhodne až ve třetím čtení.

Témata: exekuce

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky