V roce 2050 dosáhne český dluh veřejných financí 160 procent HDP

Dluh veřejných financí převýší velikost ročního hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2040 a do roku 2050 by dluh mohl dosáhnout až úrovně 160% HDP, nutné jsou proto razantní rozpočtová opatření. Navrhují to autoři studie (Ne)Udržitelnost (dluhu) veřejných financí z think-tanku IDEA při CERGE-EI.

"České veřejné finance se zdají být relativně bezproblémové v krátkém období, v delším horizontu má ale Česká republika i kvůli předpokládanému stárnutí populace vážný problém s rostoucími výdaji a neudržitelným dluhem veřejných financí," píší ve své studii autoři Petr Janský a Ondřej Schneider.
 
Pro zvrácení tohoto trendu a dosažení udržitelnosti veřejných financí jsou podle nich nutné výrazné změny veřejných politik a veřejných financí. O takových však žádná současná vládní ani opoziční strana neuvažuje.
 
"Pro udržení stejného podílu dluhu na HDP jako dnes v roce 2050 by bylo nutné od roku 2012 provést výrazné změny ve veřejných rozpočtech. Tyto změny odpovídají fiskální mezeře o velikosti 2,2% HDP a tedy například potřebě zvýšit sjednocenou sazbu daně z přidané hodnoty až na téměř 23%, nebo zrušit všechny výdaje pěti středně velkých ministerstev, nebo snížit průměrný starobní důchod o 30% na zhruba 7300 Kč," doporučují autoři studie, podle nichž navíc každé oddálení zavedení podobných opatření nutně zvyšuje potřebnou velikost těchto opatření.

Témata: hdp

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky