Subsaharská Afrika produkuje obrovské množství migrantů. A bude hůř!

Emigrace z zemí subsaharské Afriky se v posledních letech dramaticky zvýšila a v současné době v tomto regionu leží osm z deseti států, které nejrychleji „produkují“ migranty. Uvádí to nová zpráva Pew Research Center. Výzkumníci také poukazují, že situace se bude dál zhoršovat.

Africké děti
reklama

Analýza nejnovějších údajů OSN o počtu lidí žijících mimo zemi jejich narození, kterou provedla agentura Pew Research Center, ukázala, že míra emigrace z těchto osmi afrických zemí - Jižního Súdánu, Středoafrické republiky, Svatého Tomáše a Princova ostrova, Eritreje, Namibie, Rwandy, Botswany a Burundi - vzrostla o více než 50 procent a v některých případech dokonce o 200 až 300 procent. To je výrazně více než celosvětový průměrný nárůst za stejné období, který činí 17 procent. Počet aftických zemí se zvedne na devět, pokud započítáme i Súdán. Vyšší míru růstu počtu lidí žijících v jiných zemích už má jen Sýrie, odkud řada lidí utekla před válkou a Islámským státem. 

Celkový počet emigrantů na celém světě ze všech zemí subsaharské Afriky vzrostl mezi lety 2010 a 2017 o 31%, což překonalo tempo růstu z regionů jako je Asie - Tichomoří (15%) i z Latinské Ameriky a Karibiku (9%). 

V roce 2017 žilo mimo země původu přibližně 25 milionů migrantů ze subsaharských zemí. Kromě toho se také změnilo místo, kam migranti odcházejí. Zatímco v roce 1990 se 75 procent vysídlenců z tohoto regionu přesunulo do dalších subsaharských zemí, tento podíl do roku 2017 klesl na 68 procent. Podíl subsaharských migrantů žijících v zemích Evropské unie, Norsku a Švýcarsku se zvýšil z 11 % v roce 1990 na 17 % v roce 2017. V roce 2017 žilo v zemích EU, v Norsku a ve Švýcarsku asi 5,2 milionu severoafrických přistěhovalců, v porovnání s přibližně 3 miliony v roce 1990.

Ve stejném období se podíl subsaharských emigrantů, kteří žijí ve Spojených státech, zvýšil z 2 % na 6 %. To pomohlo africkým přistěhovalcům vytvořit malý, ale rychle se rozvíjející segment celkové populace přistěhovalců v USA. V roce 2017 žilo v USA podle údajů OSN téměř 1,5 milionu přistěhovalců ze subsaharských zemí.

Ať už jde o sousední zemi, Evropu nebo USA, mnozí subsaharští emigranti čelí podle zprávy překážkám při přesídlení. Zprávy například naznačují, že stovky tisíc emigrantů z jižní části Sahary se shromáždily v Libyi v naději, že se dostanou přes Středomoří do Evropy. Mnozí z nich žijí v přeplněných, zločinci ovládaných táborech a čekají na cestu, někteří jsou údajně  prodáváni v aukcích jako otroci, uvádí zpráva.

V budoucnu zřejmě bude ještě hůř

Pokud jde o budoucí vývoj, očekává se, že počet mezinárodních migrantů z Afriky jako celku se v příštích desetiletích zvýší, částečně kvůli rostoucí populaci kontinentu. „Jak budou státy na jejich přijímání reagovat, teprve uvidíme. V současnosti Evropa posílá peníze na rozvoj, aby pomohla africkým zemím,“ dodává zpráva.

Například do Itálie se od roku 2016, kdy Evropské unie uzavřela dohodu s Tureckem, které začalo zastavovat migranty mířící do Řecka, dostávají migranti téměř výlučně afrického původu. Mezi zeměmi původu migrantů dominuje Nigérie (15,7%) a Guinea (8,4% ). Africké státy tvoří devět z deseti nejčastějších zemí původu migrantů přicházejících do Itálie, výjimkou je pouze Bangladéš.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky